Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Program Wspierania Przedsiebiorczosci do roku 2027+

 

prace nad nowym Programem Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+ Zostały zakończone!Luk Palmen

Pracami nad Programem kierował Luk Palmen – doświadczony i ceniony ekspert w dziedzinie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami. Przyjęty Uchwałą Rady Miasta Racibórz Program Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz do roku 2027+ to kontynuacja sprawdzonych działań realizowanych w minionych latach, jak również nowe inicjatywy stwarzające mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz inwestorom dobre warunki do prowadzenia biznesu w Raciborzu. Dokument stanowi jednocześnie diagnozę stanu lokalnej gospodarki oraz wskazuje kierunki rozwoju gospodarczego miasta w celu zwiększenia jego potencjału.                                                                                                                                                                                      Luk Palmen - kierujący pracami nad
                                                                                                                                                                          Programem
Wspierania Przedsiębiorczości

Jak przebiegały prace nad Programem Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+?
W ramach prac nad dokumentem przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród m.in. firm, szkół czy instytucji otoczenia biznesu. Odbyły się także warsztaty i spotkania projektowo-wdrożeniowe oraz konsultacje społeczne z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami władz miasta, osobami zaangażowanymi we wspieranie rozwoju gospodarczego. Zdefiniowano najważniejsze elementy przyszłej polityki gospodarczej miasta, na które składają się:

  • Dobre warunki do prowadzenia działalności usługowej i przemysłowej
  • Oferta edukacyjna dostosowana do lokalnego rynku pracy
  • Zdywersyfikowana struktura gospodarcza
  • Rozwinięte produkty turystyki krótkookresowej
  • Atrakcyjne warunki dla nowych form wykonania pracy zarobkowej przez mieszkańców obszaru funkcjonalnego.

Przeprowadzono ocenę wykonalności zidentyfikowanych rozwiązań – zarówno w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, jak i do możliwości finansowych miasta. Program Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz do roku 2027+ powstawał równolegle ze Strategią Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030 i jest tym samym jej pierwszym dokumentem operacyjnym.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi grafikami, odzwierciedlającymi prowadzone dyskusje podczas warsztatów branżowych.

Zostań startegiem - edukacjaZostań strategiem - turystykaZostań strategiem - wsparcie biznesu   Grafiki przedstawiające tematy warsztatów branżowych.

Poniżej zamieszczamy Program Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz do roku 2027+, a także Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Dziękujemy wszystkim osobom, podmiotom i instytucjom zaangażowanym w proces opracowania przedmiotowego dokumentu!    

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Program Wspierania Przedsiębiorczości
pdf 2023-10-19 Program Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+.pdf
ilość pobrań: 295
Program Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+.pdf 823.24KB zobacz
pdf 2023-10-19 Raport z konsultacji społecznych projektu Programu Wspierania Przedsiębiorczości .pdf
ilość pobrań: 391
Raport z konsultacji społecznych projektu Programu Wspierania Przedsiębiorczości .pdf 627.83KB zobacz
pdf 2023-10-19 Raport z monitoringu Programu Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz do roku 2027+ za rok 2022 pdf.pdf
ilość pobrań: 103
Raport z monitoringu Programu Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz do roku 2027+ za rok 2022 pdf.pdf 0.94MB zobacz
do góry