Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Strategia Rozwoju Miasta Racibórz i Program Wspierania (..)

Strategia Rozwoju Miasta Racibórz i Program Wspierania Przedsiębiorczości

2021 rokiem Strategii i Programu Wspierania Przedsiębiorczości!

W roku 2021 przyjęte zostały dwa ważne dla rozwoju miasta dokumenty – Strategia do 2030 roku oraz Program Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+. Oba te dokumenty powstawały w wyniku wytężonej pracy ekspertów oraz szeroko zakrojonych konsultacji.

Strategia Rozwoju miasta do roku 2030

Celem, który przyświecał powstaniu tego dokumentu było jak najlepsze dopasowanie go do aktualnych potrzeb miasta i jego mieszkańców. By temu sprostać strategia była budowana w oparciu o spostrzeżenia szerokiego grona mieszkańców, przedsiębiorców i ekspertów. Całość prac poprzedziła również wnikliwa analiza SWOT, dzięki której przekonaliśmy się o niemałym potencjale Raciborza, jak również poznaliśmy ewentualne zagrożenia i ryzyka.
Najważniejszymi założeniami w dokumencie strategicznym są kwestie:

 • atrakcyjności Raciborza jako miejsca zamieszkania i spędzania wolnego czasu,
 • dynamiki i zróżnicowania życia gospodarczego w Raciborzu,
 • aktywności Raciborza wobec wyzwań ekologicznych,
 • ładu przestrzennego w Raciborzu,
 • sprawnego i efektywnego zarządzania miastem przy współudziale jego interesariuszy.

Program Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+

W związku z silną potrzebą rozwoju gospodarczego Raciborza, a co za tym idzie; zwiększeniem ilości miejsc pracy oraz atrakcyjności miasta dla aktualnych i przyszłych mieszkańców, powstał Program Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+. Dokument ten zawiera sprawdzone na przestrzeni ostatnich lat metody pobudzania przedsiębiorczości i jej wspierania, a także zupełnie nowe i innowacyjne pomysły jak stworzyć inwestorom dobre warunki do prowadzenia biznesu. Program Wspierania Przedsiębiorczości jest jednocześnie diagnozą stanu lokalnej gospodarki oraz wskazuje kierunki rozwoju w celu zwiększenia potencjału gospodarczego miasta.
Według przyjętego dokumentu do najważniejszych elementów dobrej polityki gospodarczej Raciborza należą:

 • Dobre warunki do prowadzenia działalności usługowej i przemysłowej,
 • Oferta edukacyjna dostosowana do lokalnego rynku pracy,
 • Zdywersyfikowana struktura gospodarcza,
 • Rozwinięte produkty turystyki krótkookresowej,
 • Atrakcyjne warunki dla nowych form wykonania pracy zarobkowej przez mieszkańców obszaru funkcjonalnego.
Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia obu dokumentów.

 Główne założenia Strategii rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030 oraz Programu Wspierania Przedsiębiorczosci do roku 2027+Rys. Założenia Strategii Rozwoju Miasta i Program Wspierania Przedsiębiorczości

do góry