Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP

Urban - Lab

Dotychczasowe wyjazdy studyjne, spotkania z mieszkańcami, warsztaty dotyczące zagospodarowania dworca, były bardzo efektywne i twórcze. Pojawił się pomysł aby na dworcu powstała strefa cooworkingu, Stacja Młodych, Urban-Lab, kawiarnia. Pomysłe te ciągle są rozwijane i doprecyzowywane przy współpracy zarówno z mieszkańcami, NGO'sami, przedstawicielami środowiska biznesu i nauki, jak i architektami, społecznikami oraz firmą zajmującą się budową nowego obiektu dworca PKP, a także prowadzone są konsultacje z PKP S.A.  Wszelkie założenia są koncepcyjne zaś wdrożenie projektów do realizacji będzie prototypowe i unikatowe nie tylko w skali regionu.

Wiodącą koncepcją na zagospodarowanie pomieszczenia na parterze budynku dworca, jest stworzenie Urban Labu.

Urban Lab to instrument współpracy miasta z przedsiębiorstwami, podmiotami naukowymi i NGO, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów oraz wygenerowanie dodatkowej wartości przy wykorzystaniu zasobów miejskich. Zatem możemy mówić w tym przypadku zarówno o metodologii badań, o konkretnym miejscu w przestrzeni miasta, a także innowacyjnym środowisku, w którym będą projektowane, testowane, a także wdrażane i monitorowane rozwiązania służące mieszkańcom miast (Definicja: Instytut Rozwoju Miast i Regionów).

 

Raciborski Urban Lab byłby trzecim miejskim urban labem w Polsce. Dwa inne istnieją od niedawna w Gdyni i w Rzeszowie. W Raciborzu chcielibyśmy się skupić na partycypacji społecznej, aktywizacji mieszkańców, włączeniu ludzi w życie i decydowanie o mieście, partnerstwie na linii: samorząd - NGO's - przedsiębiorcy, stworzeniu przestrzeni dla każdego. Punkt ten ma być swoistą lokomotywą rozwoju miasta. Nie wiemy jeszcze  jak dokładnie ma funkcjonować to miejsce. Wiemy natomiast, że chcąc rozwoju Raciborza w duchu zrównoważonym i partycypacyjnym, stworzenie urban labu jest niemal konieczne.

W Urban Labie ma być miejscem nie tylko zbliżającym urząd do mieszkańców, ale także przestrzenią coworkingową, odpoczynku, wypicia kawy w oczekiwaniu na ważną rozmowę lub po prostu na pociąg. Ponadto będzie tam sala konferencyjno - warsztatowa, punkt gastronomiczny, mniejsza salka do spotkań w gronie maksymalnie 10 osób. Pzestrzenie te będą darmowe dla mieszkańców, biznesu czy organizacji pozarządowych, pod warunkiem, że wydarzenia organizowane przez podmioty, również będą darmowe dla mieszkańców. Nie będzie możliwości rezerwowacji sal do celów prywatnych (np. prywatne przyjęcie urodzinowe) oraz politycznych (np. wiec wyborczy).

 

Cele i działalność Urban Labu:

 • zdiagnozowanie najważniejszych problemów, deficytów dla wybranych obszarów funkcjonowania miasta,
 • aktywizacja dzieci i młodzieży do partycypacji społecznej dotyczącej wspólnego rozwiazywania problemów związanych z jakością życia w mieście (projektowanie placów zabaw, elementów infrastruktury miejskiej typu ścieżki rowerowe, biegowe i ścieżki dla hulajnóg),
 • wypracowanie pomysłów, które pozwolą na rozwiązanie zdiagnozowanych miejskich problemów, tym samym poprawiając jakość życia mieszkańców,
 • stworzenie systemu udostępnienia przez miasto swoich zasobów i testowania wykreowanych pomysłów, rozwiązań, eksperymentów w rzeczywistym środowisku miejskim  jako swego rodzaju „żywym laboratorium”,
 • zachęcanie do kreowania i wdrażania innowacji (opracowanie specjalnego mechanizmu zachęt np. podatkowych), do poszukiwania nietypowych miejskich rozwiązań – np. w formie start-upów i nowych firm opierających swoje produkty i usługi na bazie udostępnionych danych miejskich,
 • stworzenie przestrzeni miejskiej do wspólnej dyskusji wszystkich środowisk (mieszkańcy, przedstawiciele biznesu, nauki, NGO, lokalnych instytucji) przy udziale i zaangażowaniu przedstawicieli miasta w celu wypracowania wspólnych rozwiązań,
 • wsparcie przedsiębiorczości i organizacji pozarządowych poprzez: doradztwo, warsztaty i szkolenia, organizację wydarzeń, konkursów, współpracę ze środowiskiem szkolnym i akademickim, inkubowanie innowacji społecznych.
 • przestrzeń przyjazna mieszkańcom, urzędnik bliżej mieszkańca, partycypacja społeczna, aktywność obywatelska, nowoczesna
  forma współzarządzania miastem,
 • konferencje, warsztaty, bezpłatne wydarzenia dla mieszkańców organizowane przez NGO’sy i grupy nieformalne
 • sieciowanie NGO’sów, biznesu, samorządu, naukowców, mieszkańców,
 • miejsce dla każdego,
 • cowork i przestrzeń do wymiany doświadczeń i spotkań zarówno formalnych i nieformalnych,
 • wydarzenia kulturalne, naukowe, konferencje, miejsce posiedzeń stowarzyszeń, możliwość pracy zdalnej i prowadzenia spotkań on-line w
  oddzielnej sali, wystawy
 • wizytówka miasta,
 • testowe rozwiązanie, prototypowanie,
 • przestrzeń dla freelancerów,
 • promocja lokalnych marek.

Charakter działalności Urban Labu, który z założenia jest dedykowany szerokiemu gronu odbiorców i stanowi najnowocześniejszy instrument partycypacji społecznej, powoduje, iż grupą docelową są przede wszystkim:

 • mieszkańcy, m.in. młodzież,   Interesariusze
 • użytkownicy Dworca PKP,
 • organizacje pozarządowe (NGO),
 • zainteresowani założeniem działalności gospodarczej,
 • działający przedsiębiorcy/ przedstawiciele biznesu,
 • instytucje naukowe, kulturalne, społeczne,
 • mieszkańcy i instytucje polsko-czeskiego pogranicza.

Urban Lab - rzut

 

Urban Lab

 

Aranżacje wnętrz

Po wielu spotkaniach z mieszkańcami, dziesiątkami godzin konsultacji z architektami i społecznikami udało się wypracować koncepcje zagospodarowania wnętrza Urban Labu. Koncepcje te zostały zaakceptowane przez osoby decyzyjne w tym Prezydenta Miasta Racibórz i jego zastepców oraz Radę Miasta Racibórz. Propozycje wnętrz są bardzo dobrze odebrane przez Raciborzan, przedstawicieli różnych raciborskich środowisk, Młodzieżową Radę Miasta Racibórz i lokalnych liderów. Wchodzimy zatem w kolejny etap prac - aranżacje wnętrz. Przy współpracy z Panią Izabelą Stępień i Panem Dominikiem Mazur z Kreostyl Rzeszowska Fabryka Mebli intensywnie pracujemy nad taką aranżacją wnętrz, która będzie nowoczesna, lekka, przyjazna dla każdej osoby wchodzącej do Urban Labu, zachęcająca do współpracy i zostania na dłużej. Już wkrótce zaprezentujemy wizualizacje.

Pracujemy nad aranżacją wnętrz Pracujemy nad aranżacją wnętrz Pracujemy nad aranżacją wnętrz  Wybieramy płytki Pracujemy nad aranżacją wnętrz

do góry