Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Ochrona zabytków/Miejski Konserwator Zabytków

Miejski Konserwator Zabytków

Miejski Konserwator Zabytków w Raciborzu uzgadnia pozwolenia na budowę w stosunku do zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane. Opiniuje także inne planowane zmiany w budynkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków (wymiany okien, zmiany kolorystyki).

W Raciborzu na mocy Porozumienia z 7 grudnia 2004 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Racibórz prowadzenia niektórych zadań z zakresu ochrony zabytków uzgodnienia pozwoleń na budowę w stosunku do obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków dokonuje Miejski Konserwator Zabytków.

O uzgodnienie występuje Starosta w toku wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uwaga! MKZ w Raciborzu nie ma w przekazanych kompetencjach uzgadniania pozwoleń na rozbiórkę – w takim przypadku uzgodnienia będzie musiał dokonać Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Dodatkowo tut. miejski konserwator zabytków ma w przekazanych kompetencjach wydawanie zaleceń konserwatorskich na wniosek posiadacza lub użytkownika zabytkowej nieruchomości (art. 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). O zalecenia takie wydawane albo w formie wytycznych albo w formie opiniowania konkretnych, proponowanych rozwiązań powinien występować każdy, kto zamierza zmienić wygląd zabytku. Dla uniknięcia niszczenia zabytków oraz dla zachowania ich integralnego, oryginalnego wyglądu trzeba więc występować o opinię MKZ w przypadku wymian okien, woli montażu rolet na oknach, malowania elewacji, montażu wszelakich urządzeń na budynkach i innych działań prowadzących do zmian wyglądu zabytków.

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności - rzecznik
pdf 2023-12-27 porozumienie konserwator zabytków.pdf
ilość pobrań: 48
porozumienie konserwator zabytków.pdf 83.44KB zobacz
pdf 2023-12-27 Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Racibórz.pdf
ilość pobrań: 60
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Racibórz.pdf 271.46KB zobacz
do góry