Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej/2023 - Ogródek skalny z miejscem relaksu i odpoczynku ze (..)

2023 - Ogródek skalny z miejscem relaksu
i odpoczynku ze stojakami na rowery

Nazwa zadania:
"Ogródek skalny z miejscem relaksu i odpoczynku ze stojakami na rowery"

Miejsce realizacji:
Teren przyległy do Domu Kultury „STRZECHA”

Okres realizacji:
18.04.2023 r. – 27.10.2023 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
 22 000 zł

Główny cel:
uatrakcyjnienie terenu wokół Domu Kultury poprzez zakup elementów małej architektury

Inicjator w czerwcu rozpoczął przygotowywanie terenu pod inwestycję (wypożyczył w tym celu odpowiedni sprzęt). Prace ziemne trwały
od czerwca do listopada. W dniu 28.06.2023 r. zostały zakupione elementy małej architektury, a po ich zakupie nastąpił montaż. W dniu 11.09.2023 r. zakupiono żwir, a w dniach 26.10-27.10.2023 r. kamienie, korę kamienną oraz rośliny i krzewy. Po tym zakupie nastąpiły prace związane z układaniem kamieni, żwiru i kory kamiennej . W dniach 02.11-09.11.2023 r. odbywało się sadzenie roślin. Dzięki staraniom udało się stworzyć miejsce, z którego będą mogli korzystać uczestnicy zajęć i imprez, odbywających się w Domu Kultury oraz inne osoby korzystające z terenów zielonych przy Domu Kultury.

Inicjator, w ramach niniejszego zadania zakupił agrotkaninę, obrzeża i piasek. Opłacił transport piasku oraz wypożyczył zagęszczarkę.
Zadeklarował również wkład w postaci pracy społecznej. Podjęta praca społeczna związana była z pracami ziemnymi (osadzanie krawężników, fasady, obrzeży, sadzenie roślin, zagęszczanie i ubijanie terenu, układanie kamieni, żwiru i kory kamiennej).

Miasto Racibórz, zgodnie z umową, zakupiło elementy małej architektury (ławki, donice, stojaki na rowery, kosze uliczne), kamienie, żwir, korę kamienną oraz rośliny i krzewy.

25 zdjęć

Ogrodek skalny z miejscem relaksu i odpoczynku ze stojakami na rowery

Inicjatywa lokalna Ogrodek skalny z miejscem relaksu i odpoczynku ze stojakami na rowery

 

do góry