Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Odpady komunalne/Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu...

Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu...

Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

W 2022 r. osiągnięto:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych 22,0575 % (wymagany poziom dla 2022 r. mógł wynosić nie mniej niż 25 %)
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 0,0400 % (wymagany poziom dla 2022 r. mógł wynosić nie więcej niż 35 %)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2022 rok

W 2021 r. osiągnięto:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych 25,08 % (wymagany poziom dla 2021 r. mógł wynosić nie mniej niż 20 %)
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 0,00 % (wymagany poziom dla 2021 r. mógł wynosić nie więcej niż 35 %)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 77,85 % (brak wymaganego poziomu)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2021 rok

W 2020 r. osiągnięto:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 79% (wymagany poziom dla 2020 r. wynosi ≥60 %)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 48% (wymagany poziom dla 2020 r. wynosi ≥50 %)
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0% (wymagany poziom dla 2020 r. mógł wynosić nie więcej niż 40 %)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2020 rok

W 2019 r. osiągnięto:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 82% (wymagany poziom dla 2019 r. wynosi ≥60 %)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 29% (wymagany poziom dla 2019 r. wynosi ≥40 %)
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0% (wymagany poziom dla 2019 r. mógł wynosić nie więcej niż 40 %)

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2019 rok

W 2018 r. osiągnięto:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 79% (wymagany poziom dla 2018 r. wynosi ≥ 50 %)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 36% (wymagany poziom dla 2018 r. wynosi ≥30 %)
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0% (wymagany poziom dla 2018 r. mógł wynosić nie więcej niż 40 %)

Powyższe poziomy podano na podstawie sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok korygowanego wg wskazań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w sierpniu 2019r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2018 rok

W 2017 r. osiągnięto:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 81,9% (wymagany poziom dla 2017 r. wynosi ≥ 45 %)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 22,62% (wymagany poziom dla 2017 r. wynosi ≥ 20 %)
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0% (wymagany poziom dla 2017 r. mógł wynosić nie więcej niż 45 %)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2017 rok

W 2016 r. osiągnięto:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100% (wymagany poziom dla 2016 r. wynosi ≥ 42 %)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 22,58% (wymagany poziom dla 2016 r. wynosi ≥ 18 %)
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0% (wymagany poziom dla 2016 r. mógł wynosić nie więcej niż 45 %)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2016 rok

W 2015 r. osiągnięto:

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany poziom dla 2015 r. wynosi ≥40 %)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 22,64 % (wymagany poziom dla 2014 r. wynosi ≥16 %)
 • poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 78,75 % (wymagany poziom dla 2014 r. mógł wynosić nie więcej niż 50 %).

  Wymagany poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania nie został osiągnięty jednak poczyniono działania zmierzające do jego poprawy. Miasto Racibórz zrealizowało program naprawczy, który został zaapceptowany przez WIOŚ w Katowicach. Działania doprowadziły do uruchomienia w Raciborzu zintegrowanego centrum przetwarzania odpadów komunalnych. Instalacje umożliwiły na osiągnięcie wymaganych poziomów w kolejnych latach.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2015 rok

W 2014 roku Miasto Racibórz osiągnęło:

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany poziom dla 2014 r. wynosi ≥38 %)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 16,7 % (wymagany poziom dla 2014 r. wynosi ≥14 %)
 • poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 82,6 % (wymagany poziom dla 2014 r. mógł wynosić nie więcej niż 50 %).

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2014 rok

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Odpady komunalne
pdf 2021-02-16 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racibórz
ilość pobrań: 2415
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racibórz 398.51KB zobacz
do góry