Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Recykling papieru

Recykling papieru (makulatury) polega na wykorzystaniu makulatury (pozyskanej z odpadów papierowych oraz tekturowych) do produkcji zupełnie nowych artykułów papierowych.

Pamiętaj aby nie wrzucać do pojemnika brudnego i tłustego papieru oraz artykułów higienicznych.

Segregacja papieru

co wrzucać i nie wrzucać do pojemnika na papier - treść dostępna na podstronieSegregacja wstępna papieru następuje już w naszych gospodarstwach domowych, a następnie makulatura wyrzucana jest do oddzielnych pojemników lub worków w kolorze niebieskim. To bardzo istotny etap segregacji wstępnej, ponieważ ma bardzo duży wpływ na ogólną ilość pozyskiwanej makulatury.

Tak wysegregowane odpady papierowe dostarczane są do punktu zbiórki odpadów celulozowych, w którym są starannie oczyszczone z ciał obcych to jest materiałów innych niż papier (plastik, metal, klej, tekstylia itp) oraz ponownie przesortowane na odpowiednie odmiany jakościowe.

Po dokładnym oczyszczeniu oraz przesortowaniu odpadów papierowych, gotowa sprasowana w maszynach belujących makulatura może być przekazana odbiorcom jako materiał do powtórnego wykorzystania.

Makulatura nie może zawierać między innymi zatłuszczonych ręczników papierowych, opakowań wielomateriałowych np. kartonów po mleku, tapet czy worków po materiałach budowlanych.

Do pojemnika na papier wrzucamy

Opakowania papierowe, kartony, czasopisma, gazety, katalogi, zeszyty, książki (bez części metalowych), papier pakowy, foldery i ulotki, papier biurowy.

Do pojemnika na papier nie wrzucamy

Zabrudzony i tłusty papier, pergamin, kalka, folia, artykuły higieniczne.

Papier jako surowiec

Papier jest bardzo ważnym materiałem wykorzystywanym w niemal każdej dziedzinie życia - trudno wyobrazić sobie świat bez papieru, mimo iż żyjemy w dobie komputerów i ebook-ów. Niestety produkcja papieru wpływa ujemnie na środowisko naturalne, chyba największą stratą są tak ważne dla naszego ekosystemu drzewa.

Papier można poddawać recyklingowi do 5 razy, a samo wykorzystanie wtórne makulatury niesie za sobą szereg zalet:

  • mniejsze zużycie energii niż w przypadku wytwarzania papieru z surowców drzewnych
  • mniejsze zanieczyszczenie wody i powietrza
  • jedna tona makulatury = 900kg papieru
  • ochrona lasów
do góry