Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej/2023 - Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu Obora

2023 - Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu Obora

Nazwa zadania:
„Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu Obora”

Miejsce realizacji:
Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu

Okres realizacji:
18.04.2023 r. – 30.11.2023 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
19 600 zł

Główny cel:
rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu Obora, budowa stołów z ławami

 

Umowa została podpisana dnia 18.04.2023 r. Od kwietnia do lipca 2023r. trwało przygotowywanie terenu pod inwestycję: osuszono teren, wynajęto koparkę, którą wyrównano teren oraz wykopano miejsca na studzienki. Od kwietnia do sierpnia 2023 r. trwały prace związane z utwardzaniem terenu pod stoły z ławkami, w tym celu w czerwcu zakupiono kruszywo. W dniu 07.07.2023 r. zostały zakupione belki, a po ich zakupie nastąpiła budowa 4 kompletów stołów z ławami. Ostatnim etapem, który miał miejsce w listopadzie 2023 r. było zasianie trawy w miejscach tego wymagających.

W ramach realizowanego zadania Inicjator zadeklarował wkład w postaci pracy społecznej. Podjęta praca związana była z osuszaniem terenu poprzez drenaż – wmontowano podziemne studzienki rozsączające oraz wyrównano teren. Chętne osoby zaangażowały się w utwardzanie terenu pod stoły
z ławkami oraz zbudowały 4 komplety stołów z ławami, a na koniec zasiano trawę. Wolontariusze na swój koszt zakupili gwoździe i użyli swoich narzędzi do budowy ławo-stołów.

Miasto Racibórz opłaciło fakturę za wynajem koparki, zakupiło studnie, belki, kruszywo oraz nasiona trawy i roślin.

 

10 zdjęć

Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu Obora

Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu Obora

do góry