Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Wyroby tytoniowe

Palenie i sprzedaż wyrobów tytoniowych:

Zasady używania i sprzedaży tytoniu oraz wyrobów tytoniowych reguluje ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Miejsca objęte zakazem palenia wyrobów tytoniowych wyszczególnione są w artykule 5 tejże ustawy.

wyroby tytoniowe

 

 

do góry