• Język migowy
  • BIP

Działki budowlane - Ocice

Racibórz - Dobre miejsce do życia

Idea utworzenia osiedla domów jednorodzinnych w Raciborzu Ocicach, zrodziła się jako jeden z etapów wdrażania Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2015-2020. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia, jest realizacja działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom naszego regionu rynku pracy i co się z tym wiąże, zaspokojenie ich potrzeb mieszkalno-bytowych.

W pierwszej kolejności gmina zaoferowała dziesięć działek budowlanych przy ul. Chorwackiej, o powierzchni około 800 m2, oddanych w użytkowanie wieczyste. Drugi etap tworzenia osiedla domów jednorodzinnych, obejmował uzupełnienie (o trzy działki) pierwszej linii zabudowy oraz kolejnych czternaście działek o powierzchni średnio 1100 m2, które utworzyły drugą linię zabudowy. W sumie miasto sprzedało 27 oddzielnych działek, które w najbliższych latach zabudowane zostaną według warunków i terminów określonych w umowie.

Fundamentalny wpływ na atrakcyjność działek ma fakt wyposażenia ich w infrastrukturę techniczną w postaci sieci wodociągowej, energetycznej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz utwardzoną, oświetloną drogę. Koszt inwestycji to ponad 2,4 mln zł. Gmina zobowiązała się do ostatecznego zakończenia uzbrojenia terenu, do końca 2020 roku.

Wobec tak dużego zainteresowania nieruchomościami budowlanymi, gmina zaplanowała przygotowanie kolejnych terenów na Ocicach, obejmujących około 60 parceli.

Inwestorzy zainteresowani nabywaniem nieruchomości od Gminy Racibórz, mogą zapoznać się ze szczegółową ofertą, na bieżąco aktualizowaną na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz www.bipraciborz.pl oraz kontaktując się z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami pod nr tel. 32 755 07 41.

Aktualna oferta działek budowlanych do sprzedaży:

do góry