Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Invest in Raciborz/Aktualności gospodarcze/CRIS poprowadzi Raciborski Inkubator Przedsiębiorczości i (..)

CRIS poprowadzi Raciborski Inkubator Przedsiębiorczości i Organizacji Pozarządowych

2022-01-18
Raciborski Ikubator Przedsiębiorczości popraowadzi CRIS
Raciborski Ikubator Przedsiębiorczości popraowadzi CRIS

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych wygrało otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. CRIS realizować będzie te zadania do końca roku 2023. Nowością jest objęcie wsparciem Inkubatora nie tylko przedsiębiorców, ale i organizacji pozarządowych (NGO).

Oferta złożona przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych złożona w otwartym konkursie została wybrana jako najkorzystniejsza. Jak ważne w perspektywie rozwoju miasta jest wspieranie przedsiębiorczości pokazały w ostatnim czasie między innymi prace nad strategią, gdzie mieszkańcy, eksperci oraz sami przedsiębiorcy zwracali uwagę na ten aspekt.

W ramach Raciborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości prowadzone będą między innymi szkolenia, doradztwo, wizyty studyjne, warsztaty praktyczne czy spotkania biznesowe.

Projekt zakłada współpracę z następującymi grupami docelowymi:

  • osoby bezrobotne zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej,
  • osoby pracujące, ale jednocześnie planujące zmienić swoją sytuację na rynku pracy,
  • uczniowie i absolwenci szkół średnich oraz wyższych, zainteresowani rozwojem własnych inicjatyw przedsiębiorczych,
  • funkcjonujący przedsiębiorcy (głównie ci z krótkim stażem poszukujący możliwości rozwoju);
  • organizacje pozarządowe oraz inicjatorzy wydarzeń społecznych w zakresie rozwoju organizacji/grup i planowanych inicjatyw społecznych lub w sferze przedsiębiorczości społecznej.

Warto podkreślić, że po raz pierwszych w ramach działania Raciborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości wzięte pod uwagę zostały organizacje pozarządowe (NGO), dla których organizowane będą szkolenia, a także będą mogły skorzystać z doradztwa. Ma to stanowić bodziec do wzrostu zaangażowania mieszkańców w działalność takich organizacji, oraz ich rozwój i popularyzację poprzez kładzenie odpowiedniego nacisku na działania marketingowe.

Istotnym elementem w ramach działalności prowadzonego przez CRIS Raciborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest również Akadmie Młodego Przedsiębiorcy dzięki której odbywać się będą między innymi wizyty studyjne w zakładach, warsztaty praktycznej przedsiębiorczości w szkołach oraz konkursy na najlepszy szkolny biznesplan.

do góry