Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Invest in Raciborz/Aktualności gospodarcze/Przetarg na sprzedaż działki przy ul. Drewnianej

Przetarg na sprzedaż działki przy ul. Drewnianej

2021-12-07
 

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Raciborzu przy ul. Drewnianej.

Nieruchomość położona jest w Raciborzu przy ul. Drewnianej. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej od strony ul. Drewnianej, a jej najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz kompleksy garaży. W przeważającej części zagospodarowana jest jako teren zielony – trawnik oraz utwardzony ciąg pieszo-jezdny
z płyt betonowych.
Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej zlokalizowane jest w ciągu ul. Drewnianej.
Na nieruchomości znajdują się nasadzenia drzew. Ewentualne usunięcie kolidującego z inwestycją drzewostanu, nastąpi kosztem i staraniem przyszłego nabywcy, zgodnie z regułami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098).
Nabywca nieruchomości odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 r. o godzinie 11.00, w sali nr 108 na I piętrze Urzędu Miasta
Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.

Więcej informacji pod adresem:

https://www.bipraciborz.pl/bip/dokumenty-akcja-wyszukaj-idstatusu-77591-idtypu-77593-idkategorii-39853-idzakladki-95775-numerzakladki-1?komunikat=28163282

 

do góry