Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

ul. Rudzka

OGŁOSZENIE DLA TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Położenie / Lokalizacja:

ul. Rudzka

TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ  


Wyświetl większą mapę

Podstawowe dane:

Obszar terenu stanowi nieużytki o zróżnicowanej konfiguracji, po wyrobiskach złóż żwiru i gliny, którego przeszło 54% powierzchni stanowią wody stojące, obecnie wykorzystywane jako stawy rybne. Pozostała część powierzchni obejmuje rowy, zapadliska, obszary porośnięte dziką roślinnością, drogi dojazdowe wyłożone płytami betonowymi lub o nawierzchni nieutwardzonej. Częścią składową nieruchomości jest kompleks niedokończonych i nieużytkowanych basenów otwartych. W części północnej nieruchomości, od strony Kanału Ulga, znajduje się rozpoczęta budowa zespołu basenów otwartych z końca lat 80-tych XX-wieku, w pogorszonym stanie technicznym.

Oznaczenie geodezyjne:

Nieruchomość zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miasta, w strefie pośredniej - w dzielnicy Ostróg, w okolicy ulicy Rudzkiej - głównej drogi wylotowej w kierunku miasta i stanowi działki gruntu oznaczone ewidencyjnie numerami 888/883 i 890/884 (k.m.3) obręb Ostróg, o łącznej powierzchni 37.7814 ha.

Oczekiwanym zagospodarowaniem jest realizacja ośrodka wypoczynkowo-sportowego.

Cena wywoławcza:

Nieruchomość pozostaje w ofercie Gminy Raciborza.    

Termin i miejsce przetargu:

nie ustalony

Mapy:

Rudzka_1.pdf
Rudzka_2.pdf
Rudzka_3.pdf  

 

Kontakt:

Urząd Miasta Racibórz
ul. Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

tel. 32 7550668, fax. 32 7550725
nieruchomosci@um.raciborz.pl

do góry