Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

ul. Rudzka nr 11

OGŁOSZENIE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMŚCI POŁOŻNEJ W TURZU W DRODZE PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Położenie:

 

ul. Rudzka 11

Podstawowe dane:

Nieruchomość zabudowana w postaci ruin budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej około 90 m2

Oznaczenie geodezyjne:

Działka oznaczona nr 472 k.m. 4 Turze o powierzchni 0,1091 ha

Nr księgi wieczystej:

GL1R/000356666/0

Cena wywoławcza:

25 000,00 zł

Wadium:

2 500,00 zł

Termin  i miejsce przetargu:

11 maja 2016 r. godz. 15.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Stefana Batrego 6

Forma zbycia nieruchomości:

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

teren znajduje się poza bszarem obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego

Miejsce ublikacji głoszenia o przetargu:

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości; strona internetowa Urzędu Miasta racibórz www.raciborz.pl, podstrona Gospodarka, zakładka Oferta inwestycyjna

Kontakt:

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
pokój 217, tel. 32 755 06 70
email: nieruchomosci@um.raciborz.pl

 

do góry