Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

ul. Sudecka nr 6

OGŁOSZENIE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE ROKOWANIA

Położenie:

 

ul. Sudecka nr 6

Podstawowe dane:

nieruchomość zabudowana, budynek mieszkalny, trzykondygnacyjny (trzecia kondygnacja - poddasze mieszkalno - użytkowe), o pow. użytkowej 418,01 m2 w tym pow. mieszkalna - 301,70 m2, pow. piwnic, strychu, komunikacji - 116,31 m2

Oznaczenie geodezyjne:

działka oznaczona nr 965/3 k.m. 5 Płonia o pow. 0,0244 ha

Numer księgi wieczystej:

GL1R/00034187/8

Cena wywoławcza:

 nie mniej niż 115 000,00 zł

Wadium:

 11 500,00 zł

Forma zbycia nieruchomości:

drugi, publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Termin i miejsce przetargu:

11 maja 2016 r. godz. 14.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Stefana Batorego 6

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Miejsce publikacji ogłoszenia                        o przetargu:

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl podstrona Gospodarka, zakładka Oferta inwestycyjna

Kontakt:

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
pokój 217 tel. 32 755 06 70
email: nieruchomosci@um.raciborz.pl

 

do góry