Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

ul. Szkolna 12-12a

OGŁOSZENIE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE ROKOWANIA

Położenie:

 

ul. Szkolna 12-12a

Podstawowe dane:

nieruchomość zabudowana, budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny ze strychem użytkowym; znajdują się w nim dwa niewydzielone na odrębną własność lokale mieszkalne o pow. łącznej 260,51 m2, do których przynależą pomieszczenia o powierzchni 132,47 m2 oraz budynek gospodarczy o powierzchni 14,08 m2

Oznaczenie geodezyjne:

Działki oznaczone: nr 480/22 i nr 481/22 k.m. 2 obręb Płonia o pow. 0,1042 ha

Numer księgi wieczystej:

GL1R/00055813/9

Cena wywoławcza:

nie mniej niż 125 000,00 zł

Wadium:

12 500,00 zł

Termin  i miejsce przetargu:

11 maja 2016 r. godz. 13.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Stefana Batorego 6

Forma zbycia nieruchomości:

rokowania na sprzedaż nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości; strona internetowa Urzędu Miasta racibórz www.raciborz.pl, podstrona Gospodarka, zakładka Oferta inwestycyjna

Kontakt:

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
pokój 217, tel. 32 755 06 70
email: nieruchomosci@um.raciborz.pl

 

do góry