Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

ul. Toruńska boks nr 1a

OGŁOSZENIE DLA LOKALI UŻYTKOWYCH ODDAWANYCH W NAJEM W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Położenie:

 

ul. Toruńska 32 boks nr 1a

Podstawowe dane:

(strefa II) lokal ( garaż ) składa się z jednego pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 13,32 m². Garaż znajduje się w przyziemiu. W przedmiotowym lokalu użytkowym ( garażu ) brak jest instalacji Lokal wymaga remontu, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku do Zarządzenia 435/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 12 października 2015r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej wolnego lokalu użytkowego ( garażu )

Szczegółowe informacje:

Pisemne wnioski o wynajem w/w lokali użytkowych należy składać w Wydziale Lokalowym pok. nr 18 zgodnie z przepisami obowiązującego Zarządzenia Nr 1227/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie trybu postępowania obowiązującego przy wynajęciu lokali użytkowych (garaży) wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz oddawanych w najem w drodze bezprzetargowej oraz podnajmu lokali użytkowych (garaży).

Kontakt:

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz, Wydział Lokalowy
tel. 32 7550612, email: lokalowy@um.raciborz.pl

 

do góry