Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Strategia Racibórz/Aktualności/Vox populi. Podsumowanie dotychczasowych prac nad strategią

Vox populi. Podsumowanie dotychczasowych prac nad strategią

2021-06-01

Vox populi. Podsumowanie dotychczasowych prac nad strategią

Rozpoczynamy cykl podsumowań dotychczasowych prac nad strategią dla Raciborza do 2030 roku. W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się propozycjom mieszkańców naszego miasta wyrażonym podczas konsultacji społecznych.

Ekologia jest priorytetem

Podczas spotkań z mieszkańcami zarówno online jak i na żywo, jednym z najczęściej poruszanych tematów była potrzeba przeprowadzania jak największej ilości działań prośrodowiskowych. Wskazywano między innymi na problem bardzo złej jakości powietrza w okresie grzewczym i potrzebę ciągłego zwiększania ilości zieleni w mieście. Wśród proponowanych rozwiązań znalazły się m.in.:

-konsekwentnie realizowana polityka zwalczania tzw. kopciuchów i zwiększenie rygoru w tej sprawie

-nowe nasadzenia drzew i tworzenie nowych parków

-tworzenie „zielonych oaz” w przestrzeni miejskiej

-wsparcie dla elektromobilności.

Miasto dla mieszkańców

Podkreślano wielokrotnie problem kurczącej się populacji naszego miasta. Przyczyną tego stanu rzeczy poza starzejącym się społeczeństwem upatrywano w wyjeżdżaniu młodych ludzi do większych ośrodków miejskich i za granicę. Narodziło się pytanie co zrobić by ludzie mający korzenie w Raciborzu chcieli do niego wrócić. Nadzieje pokładano również w pracownikach największego pracodawcy w regionie, którzy nieraz z daleka muszą dojeżdżać przez Racibórz. Zauważono, że również dla nich miasto powinno mieć atrakcyjną ofertę, aby ci chcieli w nim zamieszkać. Wśród oczekiwań przyszłych mieszkańców przewidywano m.in.:

-rozwój infrastruktury mieszkaniowej dla młodych

-zakładanie naturalnych placów zabaw

-rozwój sieci kanalizacyjnych

-atrakcyjną ofertę raciborskiej uczelni wraz z otwarciem nowych kierunków

-kartę mieszkańca

-atrakcyjną ofertę stowarzyszeń raciborskich

-wysoką jakość życia

-dostosowania dla niepełnosprawnych.

Miasto XXI wieku

Wśród wielu problemów Raciborza, z którymi przyjdzie się mierzyć w kolejnych dziesięciu latach wskazano na zostawanie w tyle za innymi ośrodkami miejskimi. Podkreślono jak ważne w dzisiejszych czasach są innowacje i nowoczesne technologie. Motorem napędowym rozwoju ma być przede wszystkim biznes i przedsiębiorcy. Należy więc stworzyć takie warunki, by Racibórz był miejscem atrakcyjnym do prowadzenia swojej firmy. Ponadto według mieszkańców, należy wzmocnić obecność miasta w internecie.

Nie samymi mieszkańcami żyje miasto

Turystyka i sport jawią się jako niewykorzystany potencjał tego miasta. Według mieszkańców tutaj również należy poszukiwać swoich szans i okazji do zaistnienia. Na uwagę zasługuje rozbudowa tras rowerowych (tutaj pada konkretna propozycja by uwzględnić przy ich tworzeniu tereny wokół zbiornika przeciwpowodziowego). Innym mocnym punktem mającym przyciągać ludzi spoza Raciborza mają być miejskie imprezy flagowe, które stałyby się rozrywkową wizytówką miasta. Kilka imprez już na stałe wrosło w Racibórz i warto iść w tym kierunku.

 

Podczas konsultacji padało wiele innych pomysłów tu niewymienionych, zapraszamy do zapoznania się z grafiką, która w obrazowy i przystępny sposób podsumowuje pomysły mieszkańców na Racobórz.

do góry