Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Gniazdo Eickstedtów

  • Gniazdo Eickstedtów
  • Miejscowość: Sławików

pałac rodziny von Eickstedt w SławikowieCennym zabytkiem jest eklektyczny pałac rodziny von Eickstedt w Sławikowie, zbudowany na rzucie wydłużonego prostokąta wedle wzorów Karla Friedricha Schinkla, otoczony okazałym parkiem. Obiekt zachował się jako ruina. Bystry turysta dostrzeże w parku okazałe mauzoleum, z wyniosłymi kolumnami i kryptą grobową w przyziemiu.

do góry