Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Informacje turystyczne/Foldery i przewodniki/Pieszo i rowerem.../Ziemia raciborska/Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (farny)

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (farny)

  • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (farny)
  • Miejscowość: Racibórz-Stare Miasto, ul. Mickiewicza
  • Pieszy szlak turystyczny: czerwony, żółty

wnętrze kościołaJedna z najstarszych górnośląskich świątyń parafialnych, jedyna, która zachowała cechy wczesnego śląskiego gotyku. Wedle tradycji ufundowana w 1205 r. W 1416 r. z fundacji księcia Jana II Żelaznego przeniesiono tu z zamku kapitułę kolegiacką, sekularyzowaną w 1810 r. Świątynia była wielokrotnie przebudowywana. Zachowała się pierwotna bryła gotycka z charakterystycznymi gwiaździstymi sklepieniami. Od południa do prezbiterium przylega dawny kapitularz ze skarbcem. W prezbiterium znajduje się barokowy ołtarz główny wykonany w latach 1656–1660, a w nim dwa cenne obrazy: koronacja Najświętszej Maryi Panny z połowy XVII w. oraz Wniebowzięcie NMP z 1890 r. pędzla mistrza Jana Bochenka.

widok kościoła z ulicyW niszach pomiędzy kolumnami ołtarza znajdują się rzeźby świętych: Jana Chrzciciela, Jadwigi, Jana Ewangelisty, Elżbiety, Wacława, Sebastiana, Rocha i Floriana, w zwieńczeniu zaś figurka św. Marcelego. Od strony zachodniej do głównej bryły przylega XV-wieczna Kaplica Polska, świadectwo dawnych sporów między polsko a niemieckojęzyczną społecznością Raciborza. Ciekawostkę stanowi w niej tablica z piaskowca upamiętniająca najtragiczniejszy w dziejach Raciborza pożar z 1574 r. W lewej nawie bocznej można oglądać ciekawy nagrobek tumbowy prałata Marcina Jerzego Korrigera z 1715 r. oraz tablicę epitafijną prepozyta opolskiego i miejscowego proboszcza Andrzeja Floriana Scodoniusa (zm. w 1660 r.) z płasko rzeźbionym popiersiem i krucyfiksem herbowym.

Kościół otwierany jest przed pierwszą mszą każdego dnia ok. 5.30, zamykany jest po ostatnim nabożeństwie w danym dniu ok. 20.00

do góry