Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Rezerwat Łężczok

  • Rezerwat Łężczok
  • Miejscowość: Racibórz-Babice
  • Pieszy szlak turystyczny: czerwony, żółty, niebieski
  • www.nedza.pl/lezczok.htm

zdjęcie stawu w rezerwacieUsytuowany w dawnym starorzeczu Odry. Zajmuje obszar około 400 ha terenu zagospodarowanego w średniowieczu przez mnichów cysterskich z opactwa w Rudach. Zakonnicy urządzili tu eksploatowane do dziś stawy rybne, a groble obsadzili alejami drzew. Obecnie rezerwat obejmuje oprócz stawów i zabytkowych alei drzew, także fragment rzadko spotykanych w Polsce bogatego w gatunki lasu łęgowego i bardzo żyznego grądu. Mają tutaj naturalne stanowiska liczne gatunki roślin i zwierząt, przede wszystkim ptaków wodnych i błotnych. Flora rezerwatu to w sumie 400 gatunków roślin naczyniowych, w tym 70 gatunków drzew i krzewów oraz 54 gatunki roślin zarodnikowych. Rośnie tu ponad 30 gatunków roślin chronionych, w tym kilka umieszczonych w polskiej czerwonej księdze roślin zagrożonych wymarciem. Unikatowy jest też świat grzybów i owadów.

Przez rezerwat biegnie szlak zwany Aleją Husarii Polskiej. W 1683 r. podążał tędy pod Wiedeń król Jan III Sobieski.

do góry