Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Zespół klasztornopałacowy

  • Zespół klasztorno-pałacowy
  • Miejscowość: Rudy
  • Trasa rowerowa: nr 287 - czarna
  • Pieszy szlak turystyczny: czerwony
  • www.kuria.gliwice.pl/rudy

Zespół klasztorno-pałacowyDawny klasztor cysterski, ufundowany w 1258 r. Kościół z XIII w. Obecnie Bazylika Mniejsza, diecezjalne sanktuarium Matki Boskiej Pokornej. Prezbiterium oraz nawy w gotyckim rycie. Kaplica Maryjna z koronowanym cudownym wizerunkiem Matki Boskiej Rudzkiej to przykład kunsztu mistrzów baroku. Dawny klasztor wznoszono na przestrzeni XIII–XV w., w XVII w. wzbogacony o pałac opacki. Po 1810 r. przekształcony na siedzibę książęcą, w 1945 r. zniszczony, obecnie odbudowany. Stare opactwo proponuje szereg wystaw stałych i czasowych, w tym poświęconych kulturze cystersów, zdobieniu jajek wielkanocnych z całego świata oraz życiu górnośląskiego lasu. Ekspozycje dostępne są dla zwiedzających w okresie od wiosny do jesieni. Wokół opactwa rozciąga się dawny park książęcy. Początek bierze tu ścieżka rowerowa o długości 16 km, wiodącą przez lasy rudzkie i pożarzysko z 1992 r. Wzdłuż trasy ustawiono tablice tematyczne opisujące historię ciekawych miejsc, okazy fauny i flory, zagadnienia związane z gospodarką leśną oraz ochroną przeciwpożarową. 

 

do góry