Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Czego nie robić

Do użycia na jasnych i ciemnych tłach służą odpowiednie wersje znaku – pozytywowa i negatywowa.

Nie należy odwracać barw wersji logo i używać ich niezgodnie z przeznaczeniem, sprawiając że orzeł ma inną barwę niż biała / wyraźnie jasna lub znak traci na widoczności poprzez niewystarczający kontrast.

do góry