Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Typografia podstawowa

System Identyfikacji Wizualnej Miasta Racibórz został oparty o dwa kroje pisma, podstawowy – bezszeryfowy, prosty,
geometryczny i czytelny krój Sofia Pro, i dopełniający – szeryfowy elegancki i ozdobny krój Freight.

Krój Sofia Pro może być użyty do nagłówków, jak również do tekstów ciągłych w różnej skali. Ponieważ krój Freight posiada
kilka odmian do różnego typu tekstów, zaleca się używać odmiany Display do nagłówków, a odmiany Text do tekstów ciągłych.

Charakterystycznym zabiegiem dla szeregu miejskich materiałów graficznych jest łączenie krojów Sofia i Freight Display w jednym nagłówku. Jednym z najbardziej charakterystycznych przykładów takiego użycia jest hasło przewodnie Miasta – “Dodaj coś od siebie”, gdzie pierwsze dwa słowa są zapisane bezszeryfowym krojem Sofia, a następnie “od siebie” – szeryfowym krojem Freight Display w wersji Italic, która podkreśla osobisty charakter tego członu.

do góry