Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Akademia Nauk Stosowanych oraz raciborskie Muzeum podpisali (..)

Akademia Nauk Stosowanych oraz raciborskie Muzeum podpisali umowę o współpracy

2022-11-24

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu oraz Muzeum w Raciborzu w dniu 10 listopada br. w siedzibie Uczelni podpisali umowę o szeroko zakrojonej współpracy. Akademię reprezentował rektor, dr Paweł Strózik a Muzeum – dyrektor mgr Romuald Turakiewicz. Porozumienie dotyczy m.in. wspólnego uczestnictwa w programach naukowych, stażach i praktykach, które odbędą się na terenie muzeum. Wybrani studenci będą mogli również uczestniczyć w programach stypendialnych oraz interesujących przedsięwzięciach organizowanych przez Strefę Odkrywania Wyobraźni i Aktywności (SOWA), która prowadzona jest przez Dział Innowacji, należący do struktur Muzeum.

- Kolejna współpraca otwiera przed studentami i pracownikami Akademii wiele możliwości. Wierzę, że już wkrótce poznamy jej owoce. Społeczność akademicka uzyskała wsparcie ułatwiające realizację projektów korporacyjnych, instytucjonalnych, naukowych oraz edukacyjnych. Cieszę się, że raciborskie muzeum chce kooperować z Akademią Nauk Stosowanych. To ważne, aby istotne instytucje w mieście współdziałały dla dobra mieszkańców, wykorzystując maksymalnie potencjał obu stron – powiedział Rektor dr Paweł Strózik.

– Muzeum umożliwi pracownikom i studentom Uczelni uczestnictwo w stażach, praktykach zawodowych i warsztatach. Studenci uzyskają również w miarę możliwości dostęp do ważnych źródeł przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich. Mam nadzieję, że wspólne doświadczenia naukowe z kadrą Akademii i studentami, przybliżą wszystkim nasze muzeum jako ciekawe i żywe miejsce do interesujących działań. Obcowanie z zabytkami, realnymi pamiątkami z przeszłości, powinno uwrażliwić studentów na związane z muzealnictwem i ochroną zabytków problemy, stając się ciekawym doświadczeniem zawodowym – powiedział mgr Romuald Turakiewicz, dyrektor Muzeum w Raciborzu.

– Chcielibyśmy wyrazić naszą ogromną radość w związku z podpisaniem umowy z Akademią Nauk Stosowanych w Raciborzu. Mamy nadzieję, że nasza współpraca przyczyni się do realizacji wielu ciekawych projektów naukowych, edukacyjnych i badawczych. Wierzymy, że idee przyświecające Muzeum i SOWA będą inspirować studentów oraz rozbudzać w nich chęć poszerzania wiedzy – dodała Agnieszka Domasik ze Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności SOWA.

Warto dodać, że ramowa umowa o współpracy zakłada również inicjowanie lub współuczestniczenie w projektach badawczych mających na celu podniesienie jakości edukacji i wspieranie działalności badawczej w tym na arenie międzynarodowej.

do góry