Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Badania statystyczne z zakresu rolnictwa

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa

2023-06-20
Badanie posłuży kształtowaniu polityki rolnej i żywnościowej kraju
Badanie posłuży kształtowaniu polityki rolnej i żywnościowej kraju

Serdecznie zapraszamy użytkowników gospodarstw rolnych do wzięcia udziału w badaniach, które trwać będą od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 roku na terenie całego kraju. Są to obowiązkowe badania statystyczne z zakresu rolnictwa „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych na formularzu R-SGR” realizowane przez Główny Urząd Statystyczny.

 

Badanie to realizowane jest co 3 – 4 lata przez wszystkie kraje członkowskie. Jego celem jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju. Korzystać z nich będą organy rządowe i samorządowe, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być one wskazówką przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Do wszystkich wylosowanych gospodarstw rolnych wysłane zostały pisma informujące o badaniu, terminach zbierania danych, czy metodach realizacji.

Przypominamy, że wraz z dniem 16 czerwca br. upłynął termin na samodzielne wypełnienie formularza online. Jeżeli do tego czasu rolnik nie przekazał danych samodzielnie, to ankieter statystyczny będzie kontaktował się telefonicznie lub osobiście w okresie od 19 czerwca do 14 sierpnia 2023 r.

Na czas realizacji badania uruchomiona została Infolinia pod numerem telefonu 22 279 99 99, która jest czynna od 29 do 31 maja br., 14 sierpnia br. w godz. 8:00-15:00 oraz od 1 czerwca do 11 sierpnia br. w godz. 8:00-20:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 

do góry