• Język migowy
  • BIP

Bezpieczniej na pasach

2022-01-12
Sygnalizacja na Kozielskiej zwiększy bezpieczeństwo pieszych
Sygnalizacja na Kozielskiej zwiększy bezpieczeństwo pieszych

Przejście na ulicy Kozielskiej (przy Kościele św. Mikołaja) zostało zmodernizowane. Zainstalowana tam wzbudzana sygnalizacja świetlna poprawi bezpieczeństwo pieszych na pasach i stanowi jedną z większej ilości inwestycji związanych z modernizacją przejść dla pieszych realizowanych dzięki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W zeszłym roku Prezydent Raciborza Dariusz Polowy zintensyfikował kontakty miasta z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Spotkania z Markiem Niełacnym dyrektorem katowickiego oddziału, wymiana korespondencji i lobbowanie na rzecz oczekiwanych z punktu widzenia bezpieczeństwa drogowego i  poprawy płynności ruchu drogowego w Raciborzu przynoszą pozytywne efekty.

Sygnalizacja na Kozielskiej to kolejny krok w stronę poprawy widoczności i bezpieczeństwa pieszych na naszych ulicach. Miasto dokłada starań by modernizować kolejne przejścia dla pieszych. Kolejne inwestycje w tym kierunku zaplanowane są w budżecie, a współpraca Miasta Racibórz z GDDKiA (również w kwestii nowych sygnalizacji i ich lokalizacji) ma być nadal kontynuowana.

W zeszłym roku dzięki tej współpracy została zainstalowana między innymi nowa sygnalizacja świetlna na „mycie” czyli skrzyżowaniu ulic Opawskiej, Jana Pawła II i Bogumińskiej.

 

do góry