Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Czas na inwestycje w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo - (..)

Czas na inwestycje w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo - naprawa H2OSTRÓG

2021-01-19
 

 

 

Już 15 lutego powinny rozpocząć się prace naprawcze w aquaparku H2Ostróg. W trosce
o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców decyzję o ich przeprowadzeniu podjął prezydent Dariusz Polowy. Aquapark od 2015 roku boryka się z nawracającymi problemami
z utrzymaniem odpowiednich parametrów jakości wody. Wynikają one z wad technicznych obiektu powodując wielokrotnie konieczność wyłączania z użytku poszczególnych niecek,
a nawet całego obiektu. Miało to miejsce w grudniu 2018 roku. - Nie możemy sobie na to dłużej pozwolić – uważa prezydent – konieczna jest pilna naprawa systemu uzdatniania, dzięki której osiągniemy bezpieczeństwo bakteriologiczne. – podkreśla Dariusz Polowy.

Ekspertyza schowana do szuflady

W maju 2018 roku, a więc za kadencji Mirosława Lenka, zlecono wykonanie analizy stanu technicznego istniejących urządzeń uzdatniania wody. Z ekspertyzy jasno wynika, że system uzdatniania wody w H2Ostróg nie funkcjonuje prawidłowo co przekłada się na problemy fizykochemiczne i bakteriologiczne. Zdiagnozowano m. in. :

- brak odpowiedniej wydajności obiegów;

- sterownik chemii nie utrzymuje parametrów w założonych ramach;

- lampy UV nie pracują skutecznie;

- niemożliwość osiągnięcia odpowiedniej wydajności filtracji i płukania stacji uzdatniania wody.

W wyniku przeprowadzonych badań i analiz negatywny wynik dały pomiary przepływów podczas filtracji. Z ośmiu pomiarów przepływów podczas płukania pozytywne były tylko dwa. Pomiar poziomu chloru wolnego i związanego w obiegach filtracyjnych dał poprawne wartości tylko jednego obiegu z pięciu. Warto zdecydowanie podkreślić, że wyniki zleconej wówczas ekspertyzy nie ujrzały jednak światła dziennego. Do końca kadencji raport został ujawniony dopiero przez prezydenta Dariusza Polowego.

Problem jakości wody

Od momentu ukazania się rozporządzenia z 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach H2Ostróg miał liczne trudności w zakresie spełnienia tych norm. Często występowały przekroczenia, po których konieczne było podjęcie działań naprawczych lub wyłączenie poszczególnych niecek z użytkowania do czasu poprawy parametrów. Wielokrotnie konieczne było wykonanie dodatkowych badań. W miarę upływu czasu problemy te stawały się coraz częstsze i bardziej kosztowne (dodatkowa wymiana wody, chemia basenowa, dodatkowe środki dezynfekcyjne, zwiększona ilość i zakres badań). Pod koniec 2018 r. nastąpiło apogeum. Z powodu wykrycia bakterii legionelli basen został zamknięty na prawie pół miesiąca, generując w ten sposób duże straty finansowe i wizerunkowe.

Co dalej?

Dotąd wykonano tylko część niezbędnych prac zapewniających bieżące funkcjonowanie, ale nie rozwiązujących wszystkich problemów. Upubliczniając wyniki ekspertyzy prezydent Dariusz Polowy w 2019 roku informował radnych o konieczności naprawy obiektu. Zrealizowano I etap naprawy: wymienione zostały częściowo złoża, zregenerowano także część pomp. Kompleksowy remont z uwagi na pandemiczny rok i obawy o stan miejskich finansów nie został przeprowadzony w mijającym 2020 roku. Zaktualizowano analizę stanu technicznego urządzeń uzdatniania wody i sporządzono kosztorys planowanych prac. Jeszcze w grudniu Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosił przetarg na wykonanie naprawy. Jego rozstrzygnięcie poznamy w ciągu najbliższych dni. Zgodnie z kosztorysem naprawa to wydatek 1 mln 100 tys. zł.

Co nam da naprawa?

Wykonane prace pozwolą na zautomatyzowanie procesu uzdatniania wody oraz na bieżący monitoring stanu jakości wody w poszczególnych nieckach. Przyczyni się to również do wyeliminowania przekroczeń spowodowanych niewydajnością systemu uzdatniania wody. Zapewni wydajną pracę systemu zgodnie z zapotrzebowaniem obiektu.

Planowane prace pozwolą dostosować technologię uzdatniania wody do obowiązujących standardów poprzez automatyczne sterowanie całym procesem uzdatniania (w tym zarządzanie procesem filtracji i płukania filtrów) oraz precyzyjne sterownie dozowaniem środków chemicznych używanych do dezynfekcji wody w oparciu o pomiar z sond pomiarowych.

Nowa automatyka, niezależnie dla każdego obiegu, będzie realizować pomiar parametrów chemicznych wody: chlor wolny, chlor całkowity, chlor związany, pH, REDOX, temperatura. Umożliwi również wygodną kalibrację elektrod i sond. Bieżące parametry fizykochemiczne jakości wody w poszczególnych nieckach będą dostępne on-line w formie graficznej na monitorze w holu głównym. Dodatkowo dzięki zastosowaniu nowej automatyki do basenowych central wentylacyjno-klimatyzacyjnych poprawie ulegną właściwości regulacyjne parametrów powietrza oraz nastąpi redukcja zużycia ciepła i energii elektrycznej.

Bezpieczeństwo i zaufanie

Z powodu pandemii raciborski aquapark, podobnie jak inne obiekty sportowe i kulturalne, pozostaje zamknięty. To dobry czas na definitywne rozprawienie się z problemem, z którym obiekt zmaga się praktycznie od powstania. Prace naprawcze na zamkniętym obiekcie potrwają 6 tygodni. Wiosną, jeśli tylko pozwolą na to warunki epidemiologiczne znowu będziemy mogli korzystać z atrakcji aquaparku. Tym razem bezpiecznie, bez obaw o jakość wody i własne zdrowie.

Codziennie z H2Ostróg korzysta od 700-750 klientów. Po tak długim czasie zamknięcia, kwarantanny i panujących ograniczeń spowodowanych pandemią, będziemy najpewniej spragnieni możliwości swobodnej rekreacji i wypoczynku. Kwestia bezpieczeństwa bakteriologicznego  w tym czasie jest kluczowa – uważa prezydent.

 

Milion na naprawę, miliony na dalszą spłatę kredytu

1 maja 2014 roku oddano do użytku nowy aquapark. Jego budowa pochłonęła 30,5 mln złotych. Za czasów Mirosława Lenka Miasto zaciągnęło na ten cel kredyt, którego spłata zakończy się dopiero w 2022 roku. Na lata 2020-2022 do spłaty przypadało jeszcze 5,1 mln zł.

Krótka historia kontroli sanitarnych

Od listopada 2015 roku przeprowadzane kontrole (wewnętrzne i zewnętrzne) wykazywały problemy z utrzymaniem odpowiednich parametrów jakości wody. W trakcie kontroli występowały takie nieprawidłowości jak:
- przekroczenie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych (m.in.
Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp.);
- nieprawidłowy sposób utrzymywania stopnia zachlorowania wody w
brodzikach do obmywania stóp;
- skażenie instalacji wody ciepłej w prysznicach (bakterią Legionella).

Negatywne wyniki kontroli miały miejsce w następujących miesiącach:
12.2015 r., 10.2016 r., 02.2017 r., 05.2017 r., 07.2017 r.,08.2017 r., 09.2017 r., 04.2018 r., 05.2018 r., 06.2018 r., 07.2018 r., 10.2018 r., 12.2018 r., 01.2019 r., 02.2019 r.,12.2019 r., 02.2020 r., 03.2020 r., 09.2020 r. Skutkowały one wymianą lub uzupełnieniem  wody w nieckach, zwiększeniem częstotliwości badań czy też wyłączeniem poszczególnych niecek  z użytkowania, a nawet zamknięciem obiektu (sierpień 2017, grudzień 2018).

Ponadto na wykonanych przez akredytowane laboratorium w drugim półroczu 2018  roku 103 badań jakości wody, nieprawidłowości wykazano aż 94 razy, co daje ponad 90 % wyników badań z przekroczeniami.

Zakres planowanych prac

 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody, w tym:
      • wykonanie nowej automatyki dla sterowania urządzeniami stacji uzdatniania wody,
      • montaż dodatkowych pomp obiegowych,
      • przeróbka układu zasilania wody, zastosowaniu układu pomiarowego i dozującego do zapewnienia utrzymania poziomu chloru wolnego na poziomie określonym w przepisach,
      • modernizacja układów pomiarów chemicznych wody i dozowania środków chemicznych,
  • wymiana złóż w filtrach basenu sportowego i rekreacyjnego i wannie spa,
      • uzupełnienie złóż w filtrze brodzika, jacuzzi,
      • montaż zaworów z napędami pneumatycznymi do sterowania pracą wszystkich filtrów,
      • montaż lamp UV,
      • regulacja i optymalizacja układów hydraulicznych.

      2. Modernizacja układu odprowadzania popłuczyn.
      3. Modernizacja central wentylacji basenowych.
      4. Modernizacja układu sterowania do węzła cieplnego.
      5. Modernizacja systemów AKPIA dla: stacji uzdatniania wody, central wentylacji basenowych i węzła cieplnego.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2021-01-19 Czas na inwestycje H2O prezentacja.pdf
ilość pobrań: 207
Czas na inwestycje H2O prezentacja.pdf 1.31MB zobacz

do góry