Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Dbajmy o czyste powietrze. Straż miejska sprawdza (..)

Dbajmy o czyste powietrze. Straż miejska sprawdza przydomowe kotłownie

2022-03-28

Raciborscy strażnicy miejscy w ramach przestrzegania przepisów o ochronie środowiska prowadzą kontrole przydomowych kotłowni sprawdzając, czy nie są spalane odpady, paliwa zabronione oraz czy użytkowane piece spełniają przewidziane uchwałą antysmogową wymagania oraz normy. 

Od dnia 1 stycznia 2022r. przeprowadzono 136 kontroli nieruchomości na terenie Raciborza oraz gmin Kornowac i Krzyżanowice. Strażnicy miejscy ujawnili spalanie odpadów w postaci: kartonów otaśmowanych foliową, płyt meblowych, plastików, polakierowanego drewna, za które to wykroczenia nałożyli 8 mandatów karnych i zastosowali 1 pouczenie. Natomiast za nie przestrzeganie wymogów uchwały antysmogowej pouczyli 22 właścicieli nieruchomości.

Kontrole nasilone są w przypadkach otrzymywania powiadomień o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu lub przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w ramach „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego”.

Przypominamy, że uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego rozłożona jest w czasie na poszczególne etapy. Uchwałodawcy zadbali o to, by każdy mieszkaniec miał czas na przygotowania, w tym na wymianę pieców lub ich modernizację.

Data 1 stycznia 2022r. była datą ostateczną w kwestii pozbycia się przez mieszkańców województwa śląskiego kotłów eksploatowanych już od ponad 10 lat. Czas ten liczy się od daty ich produkcji oraz urządzeń, które nie posiadają tabliczki znamionowej (niespełniających norm emisji jakiejkolwiek z klas PN-EN 303-5:2012).

do góry