Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Dotacje na remont zabytku - można składać wnioski

Dotacje na remont zabytku - można składać wnioski

2023-10-19

Przypominamy, że jak co roku można składać wnioski o dotacje na remonty i prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - o dofinansowanie można starać się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków oraz w Urzędzie Miasta Racibórz.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udziela dotacji na konserwację i remonty zabytków w ramach programu "Ochrona Zabytków". W edycji programu na 2024 r. planowane są dwa terminy naboru – do 31 października 2023 r. na prace planowane do wykonania w 2024 r. oraz do 31 marca 2024 r. na refundację prac, wykonanych w latach 2021-2023. Wnioski składa się za pośrednictwem portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/  Szczegóły programu oraz regulamin dostępne są na stronie MKiDN: https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow-2024

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyjmuje wnioski na dotacje do remontów i konserwacji zabytków do 30 listopada 2023 r. Wzory wniosków oraz zasady udzielania dotacji opisane są na stronie internetowej WKZ: http://wkz.katowice.pl/strony/formularze/dotacje-i-refundacje

Reguły przydzielania dotacji z Miasta Racibórz zostały spisane w Uchwale Nr IX/120/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 24 sierpnia 2011 r. Wnioski, według wzoru załączonego do uchwały, należy składać do Prezydenta Miasta Racibórz. Nie ma terminu do którego są one przyjmowane, trzeba jednak pamiętać, że zaplanowane prace remontowe, na które beneficjent otrzyma dotację należy wykonać w tym samym roku kalendarzowym co rok otrzymania dofinansowania. Kwota dotacji każdorazowo jest uchwalana przez Radę Miasta Racibórz, według mozliwości finansowych gminy.

O dotacje we wszystkich trzech wyżej wymienionych programach może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Mogą ubiegać się o nią także przedsiębiorcy, na zasadach pomocy de minimis.

Otrzymane pieniądze można przeznaczyć tylko na nakłady konieczne określone w art. 77 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Prace te należy określić już we wniosku, do którego dołącza się kosztorys inwestorski i pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonanie przedmiotowych prac.

 

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
rtf 2023-10-19 koszty kwalifikowane.rtf
ilość pobrań: 21
koszty kwalifikowane.rtf 53.8KB -
pdf 2023-10-19 uchwała w sprawie dotacji.pdf
ilość pobrań: 15
uchwała w sprawie dotacji.pdf 147.04KB zobacz
doc 2023-10-19 Zalacznik1.doc
ilość pobrań: 73
Zalacznik1.doc 57KB -
doc 2023-10-19 Zalacznik2.doc
ilość pobrań: 73
Zalacznik2.doc 35KB -

do góry