• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Dziś nadzwyczajna sesja Rady Miasta

Dziś nadzwyczajna sesja Rady Miasta

2022-03-03
 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) na wniosek grupy Radnych przewodniczący Rady Miasta Marian Czerner zwołał na dzisiaj sesję Rady Miasta Racibórz w trybie nadzwyczajnym. Obrady rozpoczną się  o godzinie 16:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6 z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad.
2.    Uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska solidarności z Ukrainą.
3.    Uchwała w sprawie zakończenia współpracy miasta Racibórz z miastem Kaliningrad.
4.    Gmina Racibórz jako koordynator działań pomocowych dla Ukrainy.
5.    Zakończenie sesji.

    Sesja odbędzie się w trybie hybrydowym.


Obrady można śledzić na esesja.pl

do góry