• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Lista źródeł ciepła zakwalifikowanych do dofinansowania (..)

Lista źródeł ciepła zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach PONE

2022-04-01
 

Inwestorzy, których zadania zostały umieszczone na liście zakwalifikowanych do dofinansowania, w terminie 60 dni od daty ogłoszenia listy zadań zakwalifikowanych, zobowiązani są do dostarczenia do Urzędu Miasta Racibórz następujących dokumentów:

1) zgody administratora/zarządcy budynku - w przypadku gdy Inwestor nie jest jego właścicielem;
2) umowy przedwstępnej zawartej z wybranym Wykonawcą na realizację zadania zawierającą:
a) termin realizacji zadania (nie dłuższy niż 30 listopada 2022 roku);
a w przypadku montażu kotłów gazowych również
b) informacje o posiadaniu przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania zadania;
3) kosztorysu zadania;
4) zgłoszenia właściwemu organowi robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub wydanej przez właściwy organ decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz z zawiadomieniem organu o zamierzonym przystąpieniu do robót budowlanych lub oświadczenia, że nie są one prawem wymagane;
5) dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań, o których mowa w § 33-34 Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych;
6) warunków przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej;
7) deklaracji wyboru sposobu wypłaty dotacji wraz z nr konta, na które ma być przelana dotacja.

 

Niedostarczenie prawidłowych dokumentów skutkować będzie skreśleniem zadania z listy przeznaczonych do dofinansowania i  zastąpieniem go zadaniem z listy rezerwowej lub w przypadku braku zadań na liście rezerwowej ogłoszeniem naboru uzupełniającego.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2022-04-01 lista źródła ciepła w lokalach mieszkalnych 2022.pdf
ilość pobrań: 71
lista źródła ciepła w lokalach mieszkalnych 2022.pdf 41.96KB zobacz
pdf 2022-04-01 lista źródła ciepła w budynkach mieszkalnych.pdf
ilość pobrań: 160
lista źródła ciepła w budynkach mieszkalnych.pdf 44.36KB zobacz

do góry