• Język migowy
  • BIP

Mieszkaniowy Bank Zamian

2023-06-16

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców, którzy pragną zamienić swoje mieszkanie komunalne na większe lub mniejsze do skorzystania z Mieszkaniowego Banku Zamian.

Celem Banku jest pomoc w nawiązaniu kontaktu pomiędzy najemcami lokali.

Bank Zamiany Mieszkań tworzony jest na podstawie zgłoszeń osób zainteresowanych zamianą zajmowanego lokalu.

Jest to narzędzie, które ma na celu usprawnić proces zamiany mieszkań pomiędzy najemcami lokali gminnych. Znajdujące się w jego wyszukiwarce filtry umożliwiają uzyskanie wyników, uwzględniając m.in. liczbę pokoi, ulice, przy której zlokalizowane jest mieszkanie, kondygnację oraz rodzaj ogrzewania.

Aktualnie w Banku Zamian znajduje się 67 ofert mieszkań.

Aby skorzystać z narzędzia, wystarczy wejść na stronę bipraciborz, następnie kliknąć zakładkę rejestry i z listy która pojawi się pośrodku wybrać Mieszkaniowy Bank Zamian – oferty lokali z zasobu Gminy Racibórz do zamiany.

Zapraszamy również do skorzystania z bezpośredniego linku do narzędzia: MIESZKANIOWY BANK ZAMIAN

Przedmiotem zamiany może być wolne mieszkanie dostarczane przez Gminę w zamian za mieszkanie dotychczas zajmowane przez najemcę. Do zamiany może również dojść pomiędzy najemcami lokali.

W przypadku ubiegania się o zmianę lokalu na wolny lokal dostarczany przez Gminę dopuszcza się zawarcie umowy z osobą, która spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • zamiana z powodu stanu zdrowia,
  • zamiana na mieszkanie o mniejszej powierzchni bądź niższym standardzie w porównaniu do aktualnie zajmowanego mieszkania,
  • zamiana na mieszkanie o większym metrażu w sytuacji, gdy powierzchnia pokoi w aktualnie zajmowanym mieszkaniu nie przekracza 5m² na osobę oraz w przypadku, kiedy lokal jest jednopokojowy i został wynajęty na czas nieokreślony, a powierzchnia pokoi nie przekracza 7m² na osobę,
  • zamiana w sytuacji wzrostu kosztów utrzymania obecnego mieszkania w wyniku modernizacji budynku lub mieszkania, realizowanej przez wynajmującego,
  • zamiana ze względu na racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy, kiedy najemca wyraża chęć zamieszkania w nowo wybudowanym lub zmodernizowanym przez wynajmującego budynku, pod warunkiem że nie stwarza zagrożenia w postaci dewastacji lokalu lub budynku oraz jest w stanie regularnie uiszczać opłaty za najem,
  • zamiana w przypadku gdy obecnie zajmowane mieszkanie znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej i jest ostatnim lokalem, którego Gmina jest właścicielem.

Ponadto w celu zamiany mieszkań umowę może zawrzeć najemca lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy z najemcą lokalu mieszkalnego będącego w innych zasobach za zgodą właścicieli obu lokali.

 

do góry