Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Modernizacja mieszkań komunalnych 2021 Z myślą o (..)

Modernizacja mieszkań komunalnych 2021 Z myślą o komforcie mieszkańców i czystym powietrzu

2021-01-26

W działaniach miasta na rok 2021 priorytetowa nadal pozostaje ochrona środowiska. Z myślą o czystym powietrzu i komforcie mieszkańców Prezydent Raciborza Dariusz Polowy obok realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji stawia na modernizację zasobów komunalnych. W prezydenckim projekcie budżetu na 2021 roku na zadania związane z poprawą efektywności energetycznej zasobu komunalnego przeznaczone jest 5,5 mln zł.

- Ten kierunek to konsekwentne realizowanie mojego programu wyborczego „10-tki Polowego, jak i wdrażanie wniosków wypracowanych przez miejską komisję ds. czystego powietrza. Zgodnie z moim poleceniem Miejski Zarząd Budynków w 2020 roku wykonał dokumentacje techniczne wraz z kosztorysami dla kilkunastu raciborskich kamienic. To kilkadziesiąt segregatorów pełnych projektów, które dają nam możliwość sięgania po środki zewnętrzne. Mówimy o 210 mieszkaniach w zasobie komunalnym gminy. - tłumaczy prezydent Dariusz Polowy.

W tym roku przeprowadzimy prace modernizacyjne i remontowe kolejnych kilkudziesięciu mieszkań komunalnych. 47 z nich zlokalizowanych jest w kamienicach przy ulicach Fabrycznej, Mysłowickiej i Marii Skłodowskiej-Curie. Inwestycja finansowana jest przy udziale kosztów zewnętrznych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakres prac obejmuje docieplenie ścian, stropów, dachu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych i części instalacji. Kluczowa dla ochrony powietrza i jakości życia mieszkańców jest wymiana pieców węglowych na ogrzewanie gazowe, to w przypadku ul.Fabrycznej, a na ul. Skłodowskiej i Mysłowickiej przyłączenie do miejskiego PECu.  
 

Kamienica przy ulicy Czekoladowej
1. Kamienica przy ul. Czekoladowej po termomodernizacji przeprowadzonej w 2020 roku.

Zakres prac

Zakres robót remontowych i modernizacyjnych obejmuje odpowiednio:
•    Docieplenie ścian zewnętrznych budynków wraz ze zmianą kolorystyki,
•    Roboty remontowe dotyczące dachów oraz docieplenia tychże,
•    Wymianę stolarki okiennej wraz z nawiewnikami,
•    Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
•    Remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych,
•    Wykonanie pomieszczeń łazienek (w przypadku ich braku),
•    Zmiana systemu grzewczego (likwidacja pieców i wykonanie nowej instalacji etażowego ogrzewania gazowego, lub wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z opomiarowaniem z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej)
•    Pozostałe roboty remontowe wewnątrz budynku wielorodzinnego, m. in. Remont klatek schodowych i korytarzy,
•    Roboty zewnętrzne uzupełniające.

 chodnik, ulica Skłodowskiej, odnowiona zabudowa komunalna
2. Zmodernizowane budynki przy ul. Skłodowskiej
     kamienice przy ulicy Skłodowskiej
3. Budynki przy ul. Skłodowskiej przed modernizacją

Również w 2021 roku do modernizacji planowana jest kamienica przy ul. Hulczyńskiej 134. Na tę inwestycję planuje się przeznaczyć 737 725 zł. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt przewiduje docieplenie budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę źródła ciepła z węglowego na gazowe wraz z instalacjami c.o. i gazową. Ponadto zaplanowano wymianę instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz drenaż opaskowy.

Oddychać pełną piersią

Inwestycje te mają istotne znaczenie dla Raciborza gdyż poza poprawą komfortu mieszkaniowego, wpisują się w walkę o czystsze powietrze. Termomodernizacja budynków komunalnych pozwoli skutecznie i znacząco obniżyć zużycie energii cieplnej. W ślad za tym idzie, poprzez minimalizowanie strat ciepła, zmniejszona emisja CO2 i zanieczyszczeń, będących pochodną procesu produkcji energii cieplnej.

 kamienica przy ulicy Mysłowickiej
4. ul. Mysłowicka 1c - 2c aktualnie
 wizualizacja elewacji kamienicy przy ulicy Mysłowickiej
5. Mysłowicka 1c - 2c wizualizacja elewacji po remoncie

Kopciuchy do wymiany

W zakres zadań inwestycji modernizacyjnych wchodzi przede wszystkim wymiana źródeł ciepła na ekologiczne. Poza termomodernizacjami wymienionych powyżej kamienic w 2021 roku w planach Miejskiego Zarządu Budynków jest dodatkowo wymiana systemów grzewczych w około 40 innych lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Racibórz, zlokalizowanych na terenie miasta. Miasto przeznaczy na ten cel około 1 miliona zł. Działania te pozwolą nie tylko zaoszczędzić na ogrzewaniu, ale co być może ważniejsze, będą miały realny pozytywny wpływ na środowisko naturalne i powietrze, którym oddychamy. Planowana jest także wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych przy ulicy Włoskiej. Będzie to zmiana systemu ogrzewania w lokalach z elektrycznego grzejnikowego na etażowe gazowe wraz z modernizacją systemu wentylacji.
Dodatkowo za kwotę 200 000 zł z budżetu miasta 10 lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, które do tej pory nie posiadały własnej łazienki, zostaną w takowe wyposażone.

Estetyka w ślad za funkcjonalnością

Poza korzyściami czysto praktycznymi wiążącymi się z tą inwestycją nie sposób nie wspomnieć o poprawie walorów estetycznych zabudowań komunalnych, poprzez odnowienie elewacji zewnętrznej, remonty dachów czy wymianę okien.


 Kamienica przy ulicy Fabrycznej 4
6. Ul. Fabryczna 4 aktualnie
wizualizacja elewacji kamienicy przy ulicy Fabrycznej         
7. Ul. Fabryczna 4 wizualizacja elewacji po remoncie

Modernizacja nieefektywnych energetycznie, zaniedbanych i kosztownych w utrzymaniu kamienic to jeden z frontów walki z niską emisją i sposób na poprawę warunków mieszkaniowych raciborzan. Choć rozpisany na lata, sprawia, że nieszczelne okna, przestarzałe instalacje centralnego ogrzewania i stare kotły węglowe powoli odchodzą w niepamięć. Korzystają na tym wszyscy: mieszkańcy i środowisko.

5,5 mln zł - tyle wynosi pula na zadania związane z poprawą efektywności energetycznej zasobu komunalnego w prezydenckim projekcie budżetu na 2021 roku
1 milion zł - Miejski Zarząd Budynków przeznaczy na wymianę systemów grzewczych w około 40  lokalach mieszkalnych (poza wskazanymi termomodernizacjami).
170 tys. zł - przewidziano na zmianę systemu grzewczego na gazowy w budynku przy ulicy Włoskiej.
W tym roku na remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przewidziano dodatkowe 200 tys. zł.

do góry