• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Ogłoszenie o wpłynięciu oferty na realizację zadania (..)

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego

2022-04-27

Prezydent Miasta Racibórz informuje, że wpłynęła oferta podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska na realizację zadania publicznego pn. „Dni Dulcissimiańskie” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy składać w terminie do dnia 04.05.2022 r. w Urzędzie Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6 w Biurze Obsługi Interesantów, w holu budynku lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@um.raciborz.pl. W przypadku nadesłania uwag pocztą tradycyjną, o terminowości złożenia formularza decyduje data wpływu do Urzędu.

Poniżej znajduje się oferta podmiotu.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności - rzecznik
pdf 2022-04-27 Dni Dulcissimiańskie.pdf
ilość pobrań: 187
Dni Dulcissimiańskie.pdf 1.58MB zobacz

do góry