Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu będzie przyjmował (..)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu będzie przyjmował wnioski o wypłatę dodatku gazowego

2023-01-25
 

Od lutego bieżącego roku, można będzie złożyć wniosek o wypłatę dodatku gazowego w Ośrodku Pomocy SPołecznej w Raciborzu. Wnioski przyjmuje Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych przy ul. M.C. Skłodowskiej 5/1b. Poniżej przedstawiamy zasady przyznawania dodatku. Wniosek do pobrania w załączeniu.

Na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687) jest zamrożenie cen gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych w 2023 r. na poziomie z 2022 r.

W celu ograniczenia wzrostu kosztów dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych (tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy), w ustawie wprowadzono mechanizm zwrotu podatku VAT poniesionego przez ww. odbiorców za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r.,

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023.  Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty po opłaceniu faktury za gaz w roku 2023.

KOMU PRZYSŁUGUJE REFUNDACJA PODATKU VAT:

  • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
  • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB,
  • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dochód będzie obliczany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.).

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód  z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

JAK OTRZYMAĆ DODATEK DO GAZU:

  • wnioski składa się  w Ośrodku Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych przy ul. M.C. Skłodowskiej 5/1b, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka, (poniedziałek, środa, czwartek 9.00.-14.00, wtorek 9.30.-16.00, piątek 8.00 - 13.00), tel. 32 415 10 46, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych,
  • do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty po opłaceniu faktury za gaz w roku 2023 oraz umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię, 
  • przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku,
  • wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2023-01-25 wniosek-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-230117-1.pdf
ilość pobrań: 135
wniosek-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-230117-1.pdf 893.88KB zobacz
docx 2023-01-25 wniosek-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-230117-0.docx
ilość pobrań: 61
wniosek-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-230117-0.docx 54.49KB -

do góry