Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Pierwsze spotkanie w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast (..)

Pierwsze spotkanie w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast Alumni

2023-11-09

W dniach 24-26 października 2023 w Poznaniu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast - PIM Alumni, na które zaproszeni zostali przedstawiciele 64 miast uczestniczących w dotychczasowych dwóch edycjach projektu realizowanego w latach 2017-2019 i 2021-2023 przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Organizatorem spotkania był Bank Światowy - partner merytoryczny projektu PIM. Racibórz reprezentowały Ewa Klimaszewska, główny specjalista ds. architektury i przestrzeni miasta i Justyna Szyndler, inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych z Wydziału Rozwoju, które w drugiej edycji brały udział w Sieci Miast Zielonych.

Partnerska Inicjatywa Miast oferuje wsparcie potrzeb rozwojowych miast poprzez promocję, wymianę wiedzy przy udziale ekspertów i specjalistów. Dzięki PIM miasta budują swoje kompetencje w ramach sieci tematycznych we współpracy z innymi miastami.

W Sieci Miast Zielonych prace koncentrowały się na tematyce związanej z wyzwaniami związanymi z m.in. adaptacją do zmian klimatu, wdrożeniami błękitno-zielonych inwestycji, retencją wody, zielenią w mieście, rozwiązaniami w oparciu o naturę - NBS (Nature Based Solutions). Podejmowane przez miasta działania, wspomagane przez PIM, wynikają z założeń Krajowej Polityki Miejskiej 2030 i Europejskiego Zielonego Ładu.

W trakcie spotkania w Poznaniu z uczestnikami spotkali się przedstawiciele Banku Światowego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Krajowych Punktów Kontaktowych programów Unii Europejskiej. W panelu dyskusyjnym pt.: "Sprawcze Miasta w obliczu szans i wyzwań" wystąpili Wojciech Bakun, Prezydent Przemyśla, Waldemar Socha, Prezydent Żor, Arkadiusz Ptak, Burmistrz Pleszewa, Krzysztof Stańko, Pełnomocnik Prezydenta Rzeszowa ds. Innowacji i Rozwoju.

W warsztatach "Kalejdoskop projektów - czyli jak konkretne działania zmieniają rzeczywistość lokalną?" miasta dzieliły się doświadczeniami z zakresu m.in.: zielonych transformacji, zarządzania danymi miejskimi, partycypacji społecznej i współpracy z użytkownikami miasta, rewitalizacji, standardów projektowania infrastruktury miejskiej. W trakcie modułu szkoleniowego "Wzmacnianie kompetencji samorządów" odbyły się warsztaty z zakresu metody projektowej Design Thinking, prowadzenia konsultacji społecznych, wykorzystania AI w politykach miejskich, projektowania behawioralnych interwencji miejskich.

W ostatnim dniu spotkania, uczestnicy spotkania w ramach wizyt studyjnych zwiedzili Osiedle Trójpole, Szachty, Nowy Rynek – Brama Poznania.

Osiedle Trójpole to przykład, jak można budować z szacunkiem do przyrody i w harmonii z potrzebami przyszłych mieszkańców. Otoczenie budynków tonie w zieleni a każdy balkon ma odpowiednio dobrane gatunki roślin. Osiedle powstało przy współpracy biura architektonicznego, dewelopera i Miasta Poznania.

Szachty nazwa używana przez mieszkańców Poznania na zespół glinianek, zlokalizowanych w dolinie Strumienia Junikowskiego w południowej części miasta, w dawnych osadach związanych z cegielniami – Rudniczem, Kotowem i Świerczewem. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców przy współpracy z miastem powstał naturalny kompleks parkowo-przyrodniczy.

Nowy Rynek powstał na terenie dawnego dworca PKS w Poznaniu. To zupełnie nowy kwartał o miastotwórczej mocy z przestrzenią dostępną dla wszystkich, sprzyjającą spotkaniom, rekreacji i rozrywce z rozwiązaniami opartymi o naturę odpowiadającymi wyzwaniom zmian klimatu.

14 zdjęć

Pierwsze spotkanie w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast Alumni

  

do góry