Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Przedstawiciele PAIH oraz ŚCOIE w Raciborzu

Przedstawiciele PAIH oraz ŚCOIE w Raciborzu

2022-11-15
 

4 listopada w Urzędzie Miasta miała miejsce wizyta monitorująca w ramach projektu pn. „Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie”. Projekt realizowany jest przez Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.. Miasto Racibórz jest jednym z uczestników projektu.

Wizyta miała na celu omówienie etapów wdrażania w gminie wytycznych projektu oraz planowane działania. Realizacja projektu podzielona jest na dwa etapy. W obecnym, drugim etapie udział bierze czterdzieści sześć samorządów z województwa śląskiego.

Goście pozytywnie ocenili dedykowaną inwestorom zakładkę „Invest in Racibórz” funkcjonującą na miejskiej stronie internetowej. Przedstawiciele PAIH podczas prowadzonego doradztwa i szkoleń wśród różnorodnych instytucji w kraju i poza granicą, wskazują jako wzorcowe rozwiązania zastosowane na raciborskiej witrynie. Rozmowy ponadto dotyczyły miejskich terenów inwestycyjnych. W opinii ekspertów duży potencjał inwestycyjny mają tereny zlokalizowane wzdłuż drogi Racibórz – Pszczyna, tj. w rejonie ul. Mikołowskiej i Cieszyńskiej. Wspomniano również konkurs „Grunt na medal”, który Racibórz wygrał w 2018 r. Nagroda przyczyniła się do pozyskania inwestorów i w efekcie zagospodarowania terenu po byłej cukrowni przy ul. 1 Maja.

Miasto współpracuje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (wcześniej PAIiZ)od 2016 r., kiedy to podpisano porozumienie o wzajemnej współpracy, na mocy którego Miasto Racibórz stało się oficjalnym partnerem Agencji.

Przedstawiciele PAIH oraz ŚCOIE na zdjęciach: Monika Zdrojek – Project Manager, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Leszek Bochner –  Główny Specjalista, Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera 

do góry