• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Drewnianej

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Drewnianej

2022-04-08

Prezydent Miasta Racibórz działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn.zm.) ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Raciborzu przy ul. Drewnianej

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów:
Nieruchomość niezabudowana, w skład której wchodzą działki oznaczone ewidencyjnie:
1) numerem 4675/12 k.m. 4 obręb Racibórz o powierzchni 0,0373 ha, zapisana w księdze wieczystej
nr GL1R/00000582/0 Sądu Rejonowego w Raciborzu, na własność Gminy Miasta Racibórz,
2) numerem 4697/12 k.m. 4 obręb Racibórz o powierzchni 0,0281 ha i 4698/12 k.m. 4 obręb Racibórz
o powierzchni 0,0144 ha, zapisane w księdze wieczystej nr GL1R/00032608/2 Sądu Rejonowego w Raciborzu,
na własność Gminy Miasta Racibórz.
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0798 ha.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Raciborzu przy ul. Drewnianej. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej od strony ul. Drewnianej, a jej najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz kompleksy garaży. W przeważającej części zagospodarowana jest jako teren zielony – trawnik oraz utwardzony ciąg pieszo-jezdny z płyt betonowych. Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej zlokalizowane jest w ciągu ul. Drewnianej. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia drzew. Ewentualne usunięcie kolidującego z inwestycją drzewostanu, nastąpi kosztem i staraniem przyszłego nabywcy, zgodnie z regułami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 z późn.zm.). Nabywca nieruchomości odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Więcej informacji TUTAJ

do góry