Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Racibórz gościł przedstawicieli miast w ramach Sieci (..)

Racibórz gościł przedstawicieli miast w ramach Sieci Miast Zielonych

2022-08-25
 

W dniach 17-19 sierpnia Racibórz, Żory i Rudę Śląską odwiedzili przedstawiciele miast Sieci Miast Zielonych oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także Banku Światowego. Miasta-gospodarze, a jednocześnie uczestnicy Sieci, zaprezentowali gościom swoje dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia w zakresie przyrodniczej rewitalizacji i rekultywacji terenów miejskich.

W Raciborzu goście zwiedzili Arboretum Bramy Morawskiej, gdzie dyr. Elżbieta Skrzymowska opowiedziała o niezwykle cennym przyrodniczo i docenianym przez raciborzan oraz turystów kompleksie leśnym. Przedstawiciele stowarzyszenia Drengowie Znad Górnej Odry zaprezentowali sąsiadujący z arboretum Gród Średniowieczny i opowiedzieli o organizowanych wydarzeniach, w tym o ogólnopolskim Festiwalu Średniowiecznym.

Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zwiedzenia Parku Zamkowego oraz Bulwarów Nadodrzańskich, po których oprowadzali i o ich rewitalizacji opowiadali Piotr Glapa - Naczelnik Wydziału Komunalnego oraz Kacper Adamczewski - podinspektor ds. utrzymania zieleni w Wydziale Komunalnym.

W kolejnym dniu, odwiedzono Rudę Śląską, gdzie zwiedzili zrekultywowane i zrewitalizowane tereny po byłej Koksowni Orzegów, Trakt Rudzki oraz Górę Antonię. Następnie - w Żorach zaprezentowany został Park Cegielnia, Park Piaskownia i Kąpielisko Śmieszek.

W ostatnim dniu wizyty, odbyły się warsztaty dla uczestników, w trakcie których Ewa Klimaszewska - architekt miejski oraz Justyna Szyndler - inspektor ds. funduszy z Wydziału Rozwoju przedstawiły prezentację "Racibórz w naturę wpisany", w ramach której podzieliły się doświadczeniami Raciborza w realizacji projektów zielonej i społecznej rewitalizacji. Poza tym, uczestnicy warsztatów pracowali w ramach grup roboczych w zakresie ochrony, planowania i wdrażania zielonej infrastruktury i rozwiązań opartych na zasobach przyrody (NBS - Nature Based Solutions).

W Sieci Miast Zielonych uczestniczą przedstawiciele miast: Gdańsk, Kostrzyn nad Odrą, Lublin, Międzyrzec Podlaski, Racibórz, Ruda Śląska, Słupsk, Uniejów, Żory oraz Żyrardów.

Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) jest jednym z projektów strategicznych zaproponowanych w krajowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju - kluczowym dokumencie w zakresie kształtowania polityki państwa w okresie średnio i długookresowym. PIM finansowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Partnerem merytorycznym projektu jest Bank Światowy.

Celem Sieci Zielone Miasta jest wspieranie miast uczestniczących w projekcie we wdrażaniu rozwiązań na rzecz klimatu, przyczynianie się do zwiększenia odporności miast na ekstremalne zjawiska pogodowe jak huragany, deszcze nawalne, powodzie i susze oraz odpowiadanie na wyzwania społeczne i środowiskowe. PIM realizowany jest w grupach tematycznych, w skład których wchodzi po dwóch przedstawicieli każdego miasta (zespół projektowy). Zadaniem każdego uczestnika Sieci podczas cyklicznych warsztatów jest wypracowanie konkretnych rozwiązań dotyczących zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miasta w zakresie tematycznym Sieci, zaś podsumowaniem spotkań i wypracowanych rozwiązań będzie dokument Miejska Inicjatywa Działania (MID).

do góry