Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Racibórz z najniższą stawką za odpady

Racibórz z najniższą stawką za odpady

2023-02-06
 

Od 1 stycznia 2022 roku Przedsiębiorstwo Komunalne odpowiada za odbiór odpadów komunalnych na terenie Miasta Racibórz. Dzięki profesjonalnie przygotowanej, atrakcyjnej ofercie złożonej w przetargu, możliwe było podpisanie ze spółką miejską umowy z gwarancją niezmiennej ceny na okres trzech lat.

Od początku ubiegłego roku raciborzanie mogą cieszyć się najniższą w regionie opłatą za gospodarowanie odpadami, która wynosi 21 złotych (gospodarstwa domowe posiadające przydomowy kompostownik obowiązuje opłata pomniejszona o 2 zł). Dla porównania w Wodzisławiu Śl. opłata ta sięga 28,60 zł, a w Rybniku to już 33 zł.

Cena za odbiór odpadów komunalnych nie wzrośnie przez 3 lata od podpisania umowy.

Co ważne, cena zaproponowana przez miejską spółkę w przetargu (18 332 100 złotych brutto), była zbliżona do oferty konkurencyjnej firmy. Dzięki przetargowi zarówno miasto, jak i PK zyskało pewność, że oferta ta jest konkurencyjna na rynku tego typu usług.

Dzięki staraniom urzędników z Referatu ds. Gospodarki Odpadami, a także prezesa i pracowników raciborskiego PK, nasze rozwiązania dotyczące systemu gospodarki odpadami są zauważane i doceniane przez inne samorządy, również poza granicami kraju, o czym świadczy wizyta v-ce Primatora Opawy Michala Jedlicki w sierpniu 2022 roku.

W ramach raciborskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi możemy wyszczególnić:

  • Przedsiębiorstwo Komunalne, które zajmuje się odbiorem i wywozem odpadów, a także prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
  • Zakład Zagospodarowania Odpadów prowadzący kompostownię odpadów, oraz składowisko odpadów,
  • Instalacja do Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów, która na chwilę obecną prowadzona jest przez podmiot prywatny.

Warto przypomnieć, że w ramach tzw. „opłaty śmieciowej” zapewniony jest nie tylko odbiór odpadów sprzed posesji ale również usługi w zakresie kompostowania odpadów, oraz usługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Adamczyka. Nowy PSZOK funkcjonuje od 19 października 2022 roku. Obiekt powstał w odpowiedzi na realną potrzebę stworzenia nowoczesnego i sprawnego punktu, z którego mogą skorzystać mieszkańcy.

do góry