Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Rozstrzygnięcie konkursu "Przeciwdziałanie uzależnieniom (..)

Rozstrzygnięcie konkursu "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

2021-09-24

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2021r. z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” pn. „Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami profilaktycznymi.”

Informacja dodatkowa dla oferentów, którym przyznano  dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  na  2021 r. z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” pn ”Propagowanie  zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami profilaktycznymi”


I. Przyznana dotacja  jest równa dotacji wnioskowanej.
W przypadku, gdy dotacja została udzielona w pełnej wysokości złożona oferta jest wiążąca.
W terminie 14 dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia, prosimy o dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z 24 października 2018 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań:
1) kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (dopuszcza się przedłożenie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego).

W celu skutecznego podpisania umowy prosimy o dostarczenie także:
1) pisemnej informacji o sposobie reprezentacji oferenta wobec organu administracji publicznej – Prezydenta Miasta Racibórz, w tym imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy umocowania (np. statut, pełnomocnictwo czy też inna podstawa).
2) pisemnej informacji o numerze rachunku bankowego, na który zostanie przelana przyznana dotacja.

II. Przyznana dotacja jest niższa niż dotacja wnioskowana.
W terminie 14 dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia, prosimy o dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, które są  zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z 24 października 2018 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań:
1) zaktualizowanego harmonogramu działań (dział III, punkt 4 oferty).
2) zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania.
3) zaktualizowanego opisu poszczególnych działań (dział III, punkt 3 oferty).
4) kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (dopuszcza się przedłożenie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego).

W celu skutecznego podpisania umowy prosimy o dostarczenie także:
1) pisemnej informacji o sposobie reprezentacji oferenta wobec organu administracji publicznej – Prezydenta Miasta Racibórz, w tym imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy umocowania (np. statut, pełnomocnictwo czy też inna podstawa).
2) pisemnej informacji o numerze rachunku bankowego, na który zostanie przelana przyznana dotacja.

Należy zwrócić uwagę, że mimo przyznania niższej kwoty dotacji rezultaty zadania są wiążące i należy je zrealizować.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych,
tel. +48 32 7550621, e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ, www.raciborz.pl

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2021-09-24 1452_2021.pdf
ilość pobrań: 62
1452_2021.pdf 223.6KB zobacz
doc 2021-09-24 Dodatkowa informacja.doc
ilość pobrań: 53
Dodatkowa informacja.doc 20KB -

do góry