• Język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Szkolenie dotyczące Raciborskiej Inicjatywy Lokalnej

Szkolenie dotyczące Raciborskiej Inicjatywy Lokalnej

2023-01-10

Raciborski Inkubator Przedsiębiorczości i Organizacji Pozarządowych zaprasza 19 stycznia na pierwsze w tym roku wydarzenie dla raciborskich organizacji pozarządowych. W związku z ogłoszeniem przez Miasto Racibórz naboru wniosków do inicjatywy lokalnej proponujemy szkolenie dotyczące Raciborskiej Inicjatywy Lokalnej. Zapraszamy do Domu Kultury Strzecha. Zaczynamy o godzinie 17:00.

Inicjatywa lokalna to narzędzie aktywizacji społecznej i obywatelskiej, które pozwala mieszkańcom Raciborza bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, m.in. w zakresie:

 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • rewitalizacji.

Szkolenie poprowadzi Krystyna Kura - Podinspektor ds. planowania i partycypacji społecznej w Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy się zarejestrować.

***

Raciborska Inicjatywa Lokalna
data:
 19 stycznia 2023 r. (czwartek) | godz.: 17:00
miejsce: Dom Kultury Strzecha w Raciborzu, ul. Londzina 38, Sala Kameralna (I piętro)

 

Zapraszamy!Organizatorem wydarzenia jest Raciborski Inkubator Przedsiębiorczości i Organizacji Pozarządowych oraz Raciborskie Centrum Kultury.

Zapisy: https://app.evenea.pl/event/ril/

do góry