Program Wspierania Przedsiębiorczości jest dokumentem opisującym konkretne przedsięwzięcia, jakie podejmuje samorząd Raciborza by stwarzać mieszkańcom oraz inwestorom lepsze warunki prowadzenia biznesu i zapewniać w mieście atrakcyjną pracę. Stanowi jednocześnie diagnozę stanu lokalnej gospodarki oraz określenie kierunków rozwoju gospodarczego miasta w celu zwiększenia jego konkurencyjności. Jego opracowanie zbiega się w czasie z tworzeniem „Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030”.

Termin obowiązywania dotychczasowego programu, który określał kierunki rozwoju gospodarczego miasta upłynął z końcem 2020 roku. Jego efekty to m. in. utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, wdrożenie programu Lokale na start, wyodrębnienie terenów inwestycyjnych i ich sprzedaż, w tym pozyskanie inwestorów na tereny przy ul. Cecylii/Gospodarczej, 1 Maja i Bartka Lasoty. Obecnie kontynuowane są sprawdzone inicjatywy, a jednocześnie przedstawiciele biznesu, eksperci i samorządowcy pracują nad rozwiązaniami, które będą wdrażane w perspektywie 2027 roku.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H