Strategia Raciborza jest zbiorem najważniejszych postanowień dotyczących przyszłości miasta i wykracza poza bieżące inicjatywy, inwestycje i programy polityczne.

Do niedawna Racibórz posługiwał się dokumentem strategicznym obejmującym lata 2013-2020. Obecnie miasto stoi przed nowymi wyzwaniami, z którymi musi się zmierzyć. Rok 2021 to czas opracowania strategii rozwoju miasta na bieżące dziesięciolecie. Prace nad strategią pozwolą uzgodnić kluczowe dla raciborzan kierunki rozwoju. Nowa strategia posłuży również zdobywaniu środków unijnych i rządowych na inwestycje oraz nowatorskie projekty społeczne.

Najważniejsze w tworzeniu i wdrażaniu strategii jest zaangażowanie mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji społecznych działających w Raciborzu; a także wszystkich miłośników miasta, przyjeżdżających tu do pracy czy aby spędzać wolny czas. Stąd też najczęściej o strategii mówi się jako o najważniejszym dla miasta procesie partycypacyjnym.

Jednak jednocześnie strategia jest oficjalnym dokumentem samorządu miasta. Musi spełniać odpowiednie rygory, aby mogła zostać uchwalona przez radę miasta. Między innymi musi bazować na wiarygodnych danych, pokazywać relacje miasta w większej przestrzeni, definiować czytelne cele – własne i ambitne, jednak zgodne z celami rozwoju regionu i kraju. Każda strategia lokalna w Polsce podlega obowiązkowym konsultacjom społecznym i ocenie oddziaływania na środowisko.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H