Prace nad Programem Wspierania Przedsiębiorczości zaplanowano na 2021 rok. W ramach tego przedsięwzięcia prowadzone będą m.in.: badania ankietowe wśród różnych grup (firm, instytucji otoczenia biznesu, start-upów, studentów, samorządowców) oraz odbędą się warsztaty projektowo-wdrożeniowe dla środowisk biznesowych, a także konsultacje z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.

W kolejnym etapie przeprowadzona będzie ocena wykonalności zidentyfikowanych rozwiązań – zarówno w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, jak i do możliwości finansowych miasta.

Następnie przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne – podczas których każdy będzie mógł złożyć swoje rekomendacje do projektu dokumentu. Przeprowadzona zostanie również analiza i ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko. Opracowany program przedłozony zostanie Radzie Miasta Racibórz.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H