Poznaj terminy zapłaty opłat rocznych z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
  • Rezerwat przyrody Moravice
  • Miejscowość: Moravice
  • Trasa rowerowa: nr 551
  • Pieszy szlak turystyczny: czerwony, żółty, zielony, niebieski
  • www.muhradec.cz , www.obecmoravice.cz


Największym i najbardziej wartościowym, chronionym terenem na ziemi opawskiej jest Rezerwat Moravice (14 250 ha). Na tym terenie znaleźć można 7 różnych gatunków wegetacyjnych np. ługi, dębowograbowe lasy, rumowiska leśne, kwieciste buczyny, acydofilne dąbrówki, brzozowe dąbrówki oraz torfowe brzeziny. Rzeka Moravice, która ma swoje źródło w Wielkiej Kotlinie w paśmie Wysokich Jesieników, wdarła się pomiędzy skały piaskowe, łupkowe i zlepieńce z okresu paleozoiku. Widok rozciągający się z niedalekich wyżyn pozostawia po sobie niezapomniane wrażenia.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H