Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
25 Marzec 2020
kategoria:
Koronawirus
 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu informuje, że wypłaty świadczeń z kasy tut. Ośrodka odbywać będą się w dniu 27 marca br. od godz. 12.00. Zgodnie z zaleceniami w trakcie wypłaty należy pamiętać o bezwzględnym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w zakresie higieny.

Na terenie obiektu wejście możliwe będzie po uprzedniej dezynfekcji rąk (preparat udostępnia Ośrodek). Osoby do kasy podchodzić będą pojedynczo. Oczekujących w kolejce prosi się o zachowanie odpowiedniego odstępu i szczególne zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo własne i innych. W celu bezwzględnego przestrzegania zapisów Rozporządzenia o którym mowa powyżej zaleca się zachowanie następującej kolejności odbioru świadczeń z kasy (prosimy o przychodzenie na wyznaczone godziny). Prosimy o nie gromadzenie się w kolejce przed Ośrodkiem od wczesnych godzin porannych, ponieważ z uwagi na godziny otwarcia banku kasa Ośrodka nie zostanie wcześniej otworzona).

Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do E od godziny 12.00

Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery F do Ł od godziny 13.20

Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery od M do P od godziny 14.30

Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery od  R do S od godziny 15.40

Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery od  Ś do Z od godziny 16.50

Jednocześnie informuje się, iż podane godziny rozpoczęcia wypłat są godzinami orientacyjnymi. W celu zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa, po opuszczeniu budynku przez pobierającego świadczenie następować będzie dezynfekcja w pomieszczeniu (co trzecia osoba). Jeśli wśród osób pobierających są takie, które mają możliwość założenia konta, prosimy o niezwłoczne przekazanie stosownej informacji do tut. Ośrodka.

Jednocześnie OPS informuje, że, kasa tut. Ośrodka czynna jest wyłącznie jeden raz w miesiącu w celu wypłaty świadczeń dla osób, które nie posiadają rachunku bankowego. Aczkolwiek mając na uwadze obecną sytuację w kraju i ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego oraz ograniczenia w zakresie działania banków, a przede wszystkim konieczność dbania o zdrowie własne i innych Ośrodek prosi o wskazywanie numeru rachunku bankowego na który wypłacane będą należne świadczenia.

Wpłaty tylko na konto

Osoby, które mają do uregulowania należności wobec Ośrodka - należnych wpłat dokonać mogą wyłącznie przelewem na jeden ze wskazanych rachunków bankowych. W tytule przelewu należy podać: tytuł zobowiązania oraz imię i nazwisko zobowiązanego. Numery rachunków do wpłat:


28 1050 1328 1000 0004 0003 3049

66 1050 1328 1000 0004 0025 0809

Nie ma możliwości dokonania wpłaty w kasie ośrodka.

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H