Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
13 Wrzesień 2018
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia

Racibórz to miasto , które z wodą związane jest od swoich początków. Dostęp do wody jest równie ważny, co jej jakość. W Raciborzu woda jest tak dobra, że można ją pić bezpośrednio z kranu. Wodę czerpiemy z ujęć w Strzybniku, oraz dwóch ujęć w Raciborzu przy  ulicy   Gamowskiej oraz przy ulicy Bogumińskiej . Raciborska woda pochodzi ze studni głębinowych i jest bardzo dobrej jakości i można ją pić bezpośrednio z kranu. Dzisiaj Racibórz jest w 100% objęty dostępem do sieci wodociągowej. System kanalizacji składa się z rurociągów o łącznej długości 235,7 km. Elementami tej sieci są dwie Stacje Uzdatniania Wody, trzy hydrofornie oraz sześć pompowni.

Dla mieszkańca nowoczesnego miasta równie ważnym elementem co woda pitna jest gospodarka ściekowa. Po modernizacji nasza oczyszczalnia ścieków zlokalizowana przy ulicy Wodnej ma przepustowość średnią rzędu 15 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Jest to oczyszczalnia typu PUP 1, czyli typu biologicznego, w której umożliwiony jest proces podwyższonego usuwania biogenów.

Skanalizowanie miasta było potężnym zadaniem inwestycyjnym, Miasto  na ten cel pozyskało  środki zewnętrzne w wysokości   133 034 671,96 zł. Dofinansowaniem zostały objęte takie elementy inwestycji jak: Modernizacja oczyszczalni ścieków, Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa ujęcia wody Strzybnik, Modernizacja 18 mb kanalizacji deszczowej przy ul. 1 Maja, Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Rybnickiej,Modernizacja ujęcia wody przy ulicy Gamowskiej, budowa hydroforni, zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej, Pomoc techniczna i Koncepcja projektowa. Kwota 133 milionów złotych to jedynie koszt inwestycji, ale obok jej m. in. modernizacja dróg i infrastruktury towarzyszącej, co przełożyło się łącznie na kwotę ponad 200 milionów złotych.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H