Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
22 Październik 2019
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia
Strażacy w trakcie ćwiczeń Widok 2019
Strażacy w trakcie ćwiczeń Widok 2019

19 października popołudniu do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach wpłynęła informacja, że w lesie Widok na pograniczu Miasta Racibórz i Gminy Kornowac doszło do wypadku dwóch grzybiarzy, którzy nie zauważając wykopanej przeszkody osunęli się na dno głębokiego wykopu. Jedna z osób ma najprawdopodobniej złamaną nogę, a druga zwichnięta kostkę oraz ogólne potłuczenia. Osoby te nie potrafią się samodzielnie poruszać. Nie znają także swojego dokładnego położenia. Proszą o pomoc. Posiadają telefon komórkowy jednakże bateria w ich telefonie jest na wyczerpaniu. Informacja o zdarzeniu przekazana zostaje na stanowisko kierowania KP PSP w Raciborzu. Dyżurny na stanowisku kierowania alarmuje jednostki OSP z Raciborza, które kieruje ich na parking przed remizą OSP Racibórz Brzezie. W tym czasie w jednostce OSP Racibórz Brzezie przebywa grupa strażaków z zaprzyjaźnionego Krawarza, która szkoli się ze strażakami z Brzezia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.  Po przybyciu do Brzezia alarmowanych jednostek OSP, dowodzenie obejmuje Naczelnik OSP Racibórz Brzezie.  Do jednostki OSP Racibórz Brzezie przybywa również Z-ca D-cy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Racibórz kpt. Mateusz Wyrba, który przedstawia strażakom biorącym udział w działaniach zaistniała sytuację oraz koncepcje prowadzenia poszukiwań. Do działań włączeni zostali również strażacy SDH Krawarz. Następnie biorący dział w działaniach ratowniczych zostają podzieleni na grupy . Ustalone zostają sektory poszukiwań, określone zasady współdziałania i utrzymania łączności w trakcie poszukiwań. Postawione zadanie do wykonania: Odnaleźć poszukiwanych, udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej i ewakuować do najbliższego dostępnego miejsca dla Ratownictwa Medycznego. Przekazać zespołowi, zespołom ratownictwa medycznego. Po przekazaniu poszkodowanych ZRM udać się do remizy OSP Racibórz Brzezie celem przekazania koordynatorowi działań  meldunków z poszukiwań.

Według takiego scenariusza w minioną sobotę przeprowadzone zostały wieloszczeblowe ćwiczenia lokalne w zakresie zarządzania kryzysowego „Widok 2019”. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z raciborskich OSP, strażacy z Krawarza, a także Przedstawiciele Gminnego Zespółu Zarządzania Kryzysowego oraz Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. Za organizację i przeprowadzenie ćwiczeń odpowiedzialne było Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta oraz OSP Brzezie.

 Ćwiczenie zrealizowane zostało w ramach trwałości projektu pn.: „Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ćwiczenie miało na celu sprawdzenie przygotowania struktur zarządzania kryzysowego w Raciborzu i Krawarzu oraz służb ratowniczych do realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych na terenie miasta Racibórz.

Wnioski wynikające z realizowanych w czasie ćwiczenia założeń, powinny:

- pomóc ćwiczącym organom i jednostkom w poprawie lub opracowaniu procedur działania na wypadek zaginięcia osób w kompleksie leśnym.

-podnieść umiejętności przewidywania rozwoju sytuacji, dokonywania ich analizy, wyboru rozwiązań, podejmowania właściwych decyzji i zespołowego działania

- pozwolić na zdobycie nowych doświadczeń, tym, którzy kierowali oraz wykonywali zadania związane z koordynacją działań ratowniczych. 

- zweryfikować stan przygotowana i możliwości współdziałania w zakresie łączności  służb i innych jednostek biorących udział w ćwiczeniu, w trakcie praktycznych działań ,a zwłaszcza w czasie ewakuacji poszkodowanych z kompleksów leśnych.

 

Ćwiczenia Widok 2019

22 październik 2019 6 zdjęć

19 października przeprowadzone zostały wieloszczeblowe ćwiczenia lokalne w zakresie zarządzania kryzysowego „Widok 2019”. Za organizację i przeprowadzenie ćwiczeń odpowiedzialne było Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta oraz OSP Brzezie. fot. Mateusz Wyrba/BZK

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H